OPT 104 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Görme Optiği I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
OPT 104
Bahar
2
0
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin görme kalitesi, kırma kusurları ve düzeltilme prensiplerini kavraması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Görme kalitesini etkileyen faktörleri tanımlayabilecek,
  • Kırılma kusurlarının optik fiziği açısından açıklayabilecek
  • Gözün zamanla değişimini ve etkilerini açıklayabilecek
  • Radyasyonun göze etkilerini açıklayabilecek
  • Görme ve renkli görme mekanizmasını tanımlayabilecektir
Ders Tanımı Görme Mekanizması, Görme Kalitesini Saptama, Mercekler, Gözdeki Kırma Kusurları, İnsan Gözün Optik Özellikleri

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Anatomik Göz
2 İnsan Gözünün Optik Özellikleri Optisyenler İçin Görme Optiği ve Görme Kusurlarının Düzeltilmesi, S. 15-19
3 Görme Olgusu Optisyenler İçin Görme Optiği ve Görme Kusurlarının Düzeltilmesi, S. 26-32
4 Renkli Görme Optisyenler İçin Görme Optiği ve Görme Kusurlarının Düzeltilmesi, S. 6-9
5 Görme Keskinliği Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
6 Aberasyon Türleri Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
7 Görme Alanları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
8 Arasınav
9 Refreksiyon Kusurları - Miyop Optisyenler İçin Görme Optiği ve Görme Kusurlarının Düzeltilmesi, S. 38-40
10 Refreksiyon Kusurları - Hipermetropi Optisyenler İçin Görme Optiği ve Görme Kusurlarının Düzeltilmesi, S. 40-41
11 Refreksiyon Kusurları - Astigmatizma Optisyenler İçin Görme Optiği ve Görme Kusurlarının Düzeltilmesi, S. 41-42
12 Presbiyopi Optisyenler İçin Görme Optiği ve Görme Kusurlarının Düzeltilmesi, S. 42-43
13 Elektromanyetik Dalganın İnsan Gözüne Etkileri Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
14 Yaşlanan Göz Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
15 Genel Tekrar Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
16 Final

 

Ders Kitabı Optisyenler İçin Görme Optiği ve Görme Kusurlarının Düzeltilmesi, Yrd. Doç. Dr. Nesimi Cihan ÜNLÜÇERÇİ, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul 2016
Önerilen Okumalar/Materyaller

Görme Optiği ve Refraksiyon, Ahmet Özer, Esen Ofset Matbaacılık, 2005

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
18
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
1
25
    Toplam
105

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Müşteri, tedarikçi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Bir optisyenlik mağazasının idari sorumluluğu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahiptir

X
13

Görme sağlığı ile ilgili ürünlerin takibini sağlar ve işletmedeki gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest