OPT 103 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Optisyenliğe Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
OPT 103
Güz
2
0
2
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin Optisyenliğin temel terimlerini anlamaları ve ileriki uygulamalar için hazırlıklı olmaları amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Optisyenlikle ilgili terimleri açıklayabilecek
  • Mesleki görev ve sorumluluklarını tanımlayabilecek
  • Optisyenlik ile ilgili mevzuata uygun açıklama yapabilecek
  • Gözlük çerçevelerini tanımlayacak ve kategorilere ayırabilecek
  • Gözlük camlarını kimyasal yapısına ve diyoptrisine göre sınıflandırabilecek
Ders Tanımı Bu ders; Mesleki terimlerin tanıltılması, mesleki görev ve sorumlulukların aktarılması, Türkiye'deki güncel Optisyenlik mevzuatının tartışılması, gözlük merceklerinin tanıtılması, gözlük çerçevelerinin tanıtılması, gözlük çerçevesinin ölçülerinin kavranması, gözlük camlarını diyoptri ve kimyasal yapısına uygun sınıflandırma konularını kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Optisyenliğe Giriş ve Temel Kavramlar
2 Gözlükçülük Tarihi Optisyenin Eğitim El Kitabı, s. 1 - 20
3 Dünya’da ve Türkiye’de Görme Sağlığı İlgili Mesleki Kuruluşlar Gözlükçülük, s. 10 - 24
4 Optisyenlik Kanunu Gözlükçülük, s. 32 - 40
5 Optisyenlik İle İlgili Yönetmelik Optisyenin Eğitim El Kitabı, s. 29 - 36
6 Optisyenlik İle İlgili Yönetmelik Optisyenin Eğitim El Kitabı, s. 37 - 49
7 Optisyenlik Mağazalarında Kullanılan Cihazlar ve Malzemeler Optisyenin Eğitim El Kitabı, s. 50 - 62
8 Ara Sınav
9 Gözlük Camlarının Özellikleri, Diyoptrilerine Göre Sınıflandırılması Optisyenin Eğitim El Kitabı, s. 50 - 62
10 Gözlük Camlarının Kimyasal Özelliklerine Göre Sınıflandırılması Optisyenin Eğitim El Kitabı, s. 63 - 76
11 Gözlük Camlarının Renklerine Göre Sınıflandırılması ve Kaplama Türleri Optisyenin Eğitim El Kitabı, s. 63 - 76
12 Gözlük Çerçevelerinin Bölümleri Optisyenin Eğitim El Kitabı, s. 77 - 87
13 Gözlük Çerçevelerinin Halkalarına Göre Sınıflandırılması Optik Ve Optometrik Meslek Kitapları Serisi, s. 52 - 75
14 Gözlük Çerçevelerinin Hammaddeye Göre Sınıflandırılması Optik Ve Optometrik Meslek Kitapları Serisi, s. 96 - 115
15 Genel Tekrar Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
16 Final

 

Ders Kitabı

Optisyenin Eğitim El Kitabı, David S. McCleary, Çeviren: Tuba Özdemir, Nobel Tıp Yayınevi, 2014

Önerilen Okumalar/Materyaller

1- Aksak E. ve Küçüker T, Gözlükçülük, Eskişehir, 2005

2- Optik Ve Optometrik Meslek Kitapları Serisi, Nejat Kayın, Mars Matbaası, 1993

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
3
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
3
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
18
Final Sınavı
1
20
    Toplam
125

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Müşteri, tedarikçi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Bir optisyenlik mağazasının idari sorumluluğu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahiptir

X
13

Görme sağlığı ile ilgili ürünlerin takibini sağlar ve işletmedeki gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest