OPT 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Fizik ve Geometrik Optik II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
OPT 102
Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste değişik optik araçların ışığı nasıl etkilediğinin ve bu araçlarla görüntünün nasıl oluştuğunun öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Girişim ve kırınım kanunlarını tanımlayabilecektir.
  • Işığın saçılması ve kutuplanma yasalarını tanımlayabilecektir.
  • Polarizasyonun gözlük camlarında kullanımını açıklayabilecekler
  • Prizmatik etkiyi tanımlayabilecektir.
  • Lenslerin özelliklerini açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Işığın girişimi, ince zarlarda girişim, ışığın kırınımı, ışığın saçılması ve kutuplanma, prizma açısı, prizma türleri, prizmatik etki, prizma diyoptrisi, prentice kuralı, prizma taban yönünün tayini, polarizasyonun gözlük camlarında kullanımı, optik sistemler, konkav (-) ve Konveks (+) lenslerin özellikleri, büyüteç, mikroskop, dürbün ve teleskoplar

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Işığın Girişimi Kemal Çolakoğlu, Fizik (serway) 2. Cilt, Palme Yayınevi, 2015, S. 1185
2 İnce Zarlarda Girişim Kemal Çolakoğlu, Fizik (serway) 2. Cilt, Palme Yayınevi, 2015, S. 1198
3 Işığın Kırınımı Kemal Çolakoğlu, Fizik (serway) 2. Cilt, Palme Yayınevi, 2015, S. 1211
4 Kırınım kuralları Kemal Çolakoğlu, Fizik (serway) 2. Cilt, Palme Yayınevi, 2015, S. 1211
5 Newton halkaları Kemal Çolakoğlu, Fizik (serway) 2. Cilt, Palme Yayınevi, 2015, S. 1230
6 Ara sınav
7 Işığın saçılması ve kutuplanma Kemal Çolakoğlu, Fizik (serway) 2. Cilt, Palme Yayınevi, 2015, S. 1219
8 Işığın saçılması ve kutuplanma Korkmaz Ş., Fizik, Fizik Optik, Geometrik Optik. Esen Ofset Matbaacılık, İstanbul, 2005, S. 38
9 Prizma açısı, prizma türleri Korkmaz Ş., Fizik, Fizik Optik, Geometrik Optik. Esen Ofset Matbaacılık, İstanbul, 2005, S. 42
10 Prizma taban yönünün tayini Korkmaz Ş., Fizik, Fizik Optik, Geometrik Optik. Esen Ofset Matbaacılık, İstanbul, 2005, S. 46
11 Arasınav
12 Prizmatik Etki, Prizma Diyoptrisi, Prentice Kuralı Korkmaz Ş., Fizik, Fizik Optik, Geometrik Optik. Esen Ofset Matbaacılık, İstanbul, 2005, S. 181
13 Konkav (-) Ve Konveks (+) Lenslerin Özellikleri Korkmaz Ş., Fizik, Fizik Optik, Geometrik Optik. Esen Ofset Matbaacılık, İstanbul, 2005, S.89
14 Konkav (-) Ve Konveks (+) Lenslerin Özellikleri Korkmaz Ş., Fizik, Fizik Optik, Geometrik Optik. Esen Ofset Matbaacılık, İstanbul, 2005, S.100
15 Genel tartışma
16 Final

 

Ders Kitabı 1- Kemal Çolakoğlu, Fizik (serway) 2. Cilt, Palme Yayınevi, 2015. 2- Serkan Akkoyun, Tuncay Bayran, Fizik ve Geometrik Optik1-2, seçkin yayıncılık, 2016
Önerilen Okumalar/Materyaller 1- Prof. Dr. Arif Nesrullazade. Geometrik Optiğin Temelleri, Problemler ve Çözümleri. Dora Yayıncılık, 2012 2- Korkmaz Ş., Fizik Optik Geometrik Optik. Esen Ofset Matbaacılık, İstanbul, 2005 3- Young, H. D., Freedman R. A., Üniversite Fiziği. Pearson Education Yayıncılık, İstanbul, 2010 4- Öğretim elemanının vereceği ders notları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
6
Final Sınavı
1
10
    Toplam
130

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Müşteri, tedarikçi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Bir optisyenlik mağazasının idari sorumluluğu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahiptir

13

Görme sağlığı ile ilgili ürünlerin takibini sağlar ve işletmedeki gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest