Bizi takip edin
|
EN

OPT 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Fizik ve Geometrik Optik I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
OPT 101
Güz
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste ışığın yapısını, değişik ortamlardaki davranışını ve özelliklerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Işığın renklere ayrılmasını, renkli görmenin nasıl gerçekleştiğini açıklayabilecek,
  • Düzlem yüzeylerde ve düzlem aynada görüntünün nasıl oluştuğunu tanımlayabilecek,
  • Çeşitli optik araçların nasıl çalıştığını tanımlayabilecek,
  • Küresel aynaların ışığı nasıl yansıttığını ve görüntü oluşumunu açıklayabilecek,
  • Merceklerde görüntü oluşumunu açıklayabilecek
Ders Tanımı Bu ders; Işığın doğası ve dalga özelliği, elektromanyetik tayf, ışık şiddeti ve aydınlanma, ışığın değişik ortamlarda hareketi, yansıma kanunları, kırılma kanunları, ışığın paralel yüzlü ortamlardan geçişi, tam yansıma, düzlem aynada görüntü oluşumu, çukur aynalarda görüntü oluşumu, tümsek aynalarda görüntü oluşumu, yakınsak mercekler ve görüntü oluşumu, ıraksak mercekler ve görüntü oluşumu konularını kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Işığın doğası ve dalga özelliği Serkan Akkoyun, Tuncay Bayram, Fizik ve Geometrik Optik 1&2, Seçkin yayıncılık, Ankara, 2016, syf: 13-14.
2 Elektromanyetik tayf Serkan Akkoyun, Tuncay Bayram, Fizik ve Geometrik Optik 1&2, Seçkin yayıncılık, Ankara, 2016, syf: 15-17.
3 Işık şiddeti ve aydınlatma Serkan Akkoyun, Tuncay Bayram, Fizik ve Geometrik Optik 1&2, Seçkin yayıncılık, Ankara, 2016, syf: 30-34.
4 Yansıma kanunu Serkan Akkoyun, Tuncay Bayram, Fizik ve Geometrik Optik 1&2, Seçkin yayıncılık, Ankara, 2016, syf: 35-37.
5 Yansıma kanunu Serkan Akkoyun, Tuncay Bayram, Fizik ve Geometrik Optik 1&2, Seçkin yayıncılık, Ankara, 2016, syf: 43-45.
6 Kırılma kanunu Serkan Akkoyun, Tuncay Bayram, Fizik ve Geometrik Optik 1&2, Seçkin yayıncılık, Ankara, 2016, syf: 91-95.
7 Kırılma kanunu Serkan Akkoyun, Tuncay Bayram, Fizik ve Geometrik Optik 1&2, Seçkin yayıncılık, Ankara, 2016, syf: 91-95.
8 Işığın paralel yüzlü ortamlardan geçişi Serkan Akkoyun, Tuncay Bayram, Fizik ve Geometrik Optik 1&2, Seçkin yayıncılık, Ankara, 2016, syf: 108-110.
9 Tam yansıma Serkan Akkoyun, Tuncay Bayram, Fizik ve Geometrik Optik 1&2, Seçkin yayıncılık, Ankara, 2016, syf: 117-118.
10 Düzlem aynada görüntü oluşumu Serkan Akkoyun, Tuncay Bayram, Fizik ve Geometrik Optik 1&2, Seçkin yayıncılık, Ankara, 2016, syf: 49-55.
11 Çukur aynalarda görüntü oluşumu Serkan Akkoyun, Tuncay Bayram, Fizik ve Geometrik Optik 1&2, Seçkin yayıncılık, Ankara, 2016, syf: 49-55.
12 Tümsek aynalarda görüntü oluşumu Serkan Akkoyun, Tuncay Bayram, Fizik ve Geometrik Optik 1&2, Seçkin yayıncılık, Ankara, 2016, syf: 67-80.
13 Yakınsak ve Iraksak mercekler ve görüntü oluşumu Serkan Akkoyun, Tuncay Bayram, Fizik ve Geometrik Optik 1&2, Seçkin yayıncılık, Ankara, 2016, syf: 81-85.
14 Yakınsak ve Iraksak mercekler ve görüntü oluşumu Serkan Akkoyun, Tuncay Bayram, Fizik ve Geometrik Optik 1&2, Seçkin yayıncılık, Ankara, 2016, syf: 129-135
15 Genel tekrar Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
16 Final

 

Ders Kitabı 1- Kolektif. Fizik - Geometrik Optik. Arıkan Yayınları, 2013 - 2 - Kemal Çolakoğlu, Fizik (serway) 2. Cilt, Palme Yayınevi, 2015
Önerilen Okumalar/Materyaller 1- Prof. Dr. Arif Nesrullazade. Geometrik Optiğin Temelleri, Problemler ve Çözümleri. Dora Yayıncılık, 2012 2 - Korkmaz Ş., Fizik Optik Geometrik Optik. Esen Ofset Matbaacılık, İstanbul, 2005 3 - Young, H. D., Freedman R. A., Üniversite Fiziği. Pearson Education Yayıncılık, İstanbul, 2010 4 - Öğretim elemanının vereceği ders notları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
-
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
15
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
0
Portfolyo
0
Ödev
1
24
24
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
15
30
Final Sınavı
1
33
33
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Müşteri, tedarikçi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Bir optisyenlik mağazasının idari sorumluluğu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahiptir

13

Görme sağlığı ile ilgili ürünlerin takibini sağlar ve işletmedeki gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.