Ders İçerikleri - Optisyenlik (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

HUK 134 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 134
Güz/Bahar
2
0
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, sağlık hukukunun temel kaynakları ve mevzuatı konusunda genel bir anlayış geliştirilmesi, çalışma yaşamında yetki ve sorumlulukları açısından ilgili mevzuattan nasıl yararlanılacağı konusunda bilgi edinilmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hukuk, adalet kavramlarını ve toplumsal kuralları açıklayabilecektir.
  • Mevzuatı tanımlayıp, nasıl oluştuğunu açıklayabilecektir.
  • Sağlık çalışanlarının görevleri ile ilgili yasal düzenlemeler ve çalışma yaşamındaki haklarını tanımlayabilecektir.
  • Sağlık hukuku ile ilgili terimleri tanımlayabilecektir.
  • Sağlık ile ilgili kurumları ve organizasyonel bağlantılarını tanımlayabilecektir.
  • Sağlık hukuku alanında sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınlarının hak ve sorumluluklarını tanımlayabilecektir.
  • Sağlık kurumlarının hizmet üniteleri ile burada çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlayabilecektir.
  • Sağlık çalışanlarına sorumluluk doğurabilecek durumlar hakkında fikir yürütebilecek.
Ders Tanımı Bu derste sağlık hukuku ile ilgili temel kavram ve kurumlar, sağlık mevzuatı, sağlık çalışanlarının görev, yetki ve sorumlulukları ile hasta hakları ele alınmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı Giriş, Toplumsal kurallar, hukuk, adalet kavramları Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
2 Hukuk kurallarının özellikleri, yazılı hukuk kuralları, normlar hiyerarşisi Grup çalışması Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
3 Sağlık tanımı ve tıbbi terimler Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
4 Sağlık hakkı ve hizmetinin hukuki niteliği Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
5 Ulusal sağlık sistemi, sağlık sigortası Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
6 Sağlık teşkilatı örgütlenmesi Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
7 Sağlık hizmeti sunucuları Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
8 Sağlık kurumlarının, yöneticilerinin ve sağlık çalışanlarının yükümlülükleri ve sorumlulukları Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
9 Arasınav
10 Hasta hakları, sağlık çalışanlarının hak ve yükümlülükleri Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
11 Sağlık mevzuatına göre hastalara karşı sorumluluklar Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
12 Sağlık hukuku ile ilgili mevzuat Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
13 Sağlık hizmetinin yürütülmesi sırasında oluşan zarar ve sorumluluk doğuran haller Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
14 Ödev Sunumu
15 Genel tekrar, tartışma
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
Önerilen Okumalar/Materyaller

Okt. Pınar Avcı P. AVCİ, Sağlık Hukuku , Atatürk Üniversitesi AÖF, 2016.

Aslonova K. 2019 Sağlık Hukuku Ders Notları Aristo Yayınları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
15
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
10
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
13
13
Final Sınavı
1
15
15
    Toplam
100

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Müşteri, tedarikçi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Bir optisyenlik mağazasının idari sorumluluğu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahiptir

13

Görme sağlığı ile ilgili ürünlerin takibini sağlar ve işletmedeki gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.