Ders İçerikleri - Optisyenlik (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

BLG 153 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilgisayar Entegre Ofis Programları I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BLG 153
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu kursla, bilgisayar teknolojilerine (BT) giriş düzeyinde bilgi sağlanmaktadır. Yalnız bilgisayarlar, işletim sistemleri, ağlar, internet, sistem güvenliği, BT etiği ve yasal yönü değil, aynı zamanda kelime işlem, tablolama, internetten bilgi edinme, e-mail yönetimi konuları da irdelenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramlarını açıklayabilecek,
  • Kelime işlemci programında metin hazırlayabilecek,
  • Bilgisayar donanımlarını tanımlayabilecek,
  • Tablolama programında tablo ve grafik hazırlayabilecek,
  • Excel programında fonksiyon tanımlayabilecek,
Ders Tanımı Temel bilgi teknolojileri kavramları, windows işletim sistemi, dosyalama, yedekleme, klasör oluşturma, internet ve iletişim, kelime işlem programının kullanımı, excel fonksiyonlarının kullanımı ve örnek uygulamalar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgi Teknolojisinin (BT) Temel Kavramları
2 Bilgisayar donanımlarının tanımı
3 Dosya kullanımı, yedekleme
4 İnternetten bilgi edinme, e-mail hesaplarının yönetimi
5 Kelime işlem programının kullanımı; menuler, kısayol tuşları
6 Kelime işlem programının kullanımı, bilimsel yazı örnek uygulama
7 Kelime işlem programının kullanımı, bilimsel yazı örnek uygulama
8 Ara Sınav
9 Tablolama programının kullanımı; menuler, kısayol tuşları
10 Tablolama programında tablo ve grafik oluşturma
11 Excel’de fonksiyon kullanımı ve örnek uygulamalar
12 Excel’de fonksiyon kullanımı ve örnek uygulamalar
13 Excel’de fonksiyon kullanımı ve örnek uygulamalar
14 Excel’de fonksiyon kullanımı ve örnek uygulamalar
15 İleri Excel uygulamaları
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri)\\nYrd. Doç. Dr. Zehra ALAKOÇ BURMA Seçkin Yayıncılık, Ocak 2013
Önerilen Okumalar/Materyaller Öğretim Üyesinin OASIS üzerinden e-mail yoluyla vereceği ek notlar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
5
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
7
7
Final Sınavı
1
9
9
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Müşteri, tedarikçi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Bir optisyenlik mağazasının idari sorumluluğu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahiptir

13

Görme sağlığı ile ilgili ürünlerin takibini sağlar ve işletmedeki gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.