Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Türkçe)

TLT 205 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbi Laboratuvarda Organizasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TLT 205
Güz
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin, tıbbi laboratuvarda iş organizasyonunun nasıl yapıldığını öğrenmeleri amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tıbbi Laboratuvar kavramını ve yönetimini tanımlayabilecektir.
  • Tıbbi laboratuvar çalışanlarının görev yetki ve sorumluluklarını, laboratuvar organizasyon şemasını açıklayabilecektir.
  • Çalışma ortamının düzenlenmesini ve güvenliğin nasıl sağlanacağını tanımlayabilecektir.
  • Tıbbi laboratuvar cihaz ve malzeme yönetimini, teknik şartname yazımını, ayrıca laboratuvar bilgi sistemini açıklayabilecektir.
  • Hasta güvenliği, laboratuvar güvenliği konularında yapılması gerekenleri ve sağlıkta kalite standartları kapsamında laboratuvarda uyulması gereken kuralları tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders tıbbi laboratuvar tanımı, görev yetki ve sorumluluklar konusunda bilgileri, çalışma ortamının günlük temizlik ve düzeninin sağlanması, malzemelerin kontrolünün yapılması ve yönetimini, laboratuvar güvenliğini, laboratuvarda hasta güvenliğini ve bu kapsamda SKS kurallarını, laboratuvar bilgi sistemi yönetimi kurallarını kapsar. Tıbbi Laboratuvarda Kalite kavramı ve uluslararası kalite sistemleri bilgilendirmesi yapar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, tanışma, dersin tanıtımı Tıbbi Laboratuvar kavramı, kapsamı Prof. Dr. Selda Demirtaş, Doç. Dr. Murat Can, Yrd. Doç. Dr. Berrak Güven. Tıbbi Laboratuar El Kitabı, Nobel Tıp Kitabevi, 2014, 25.
2 Tıbbi Laboratuvar çalışanlarının görev yetki ve sorumlulukları, tıbbi laboratuvarın organizasyonel yapısı Prof. Dr. Selda Demirtaş, Doç. Dr. Murat Can, Yrd. Doç. Dr. Berrak Güven. Tıbbi Laboratuar El Kitabı, Nobel Tıp Kitabevi, 2014, 90
3 Tıbbi Laboratuvar çalışma kuralları, Laboratuvar çalışma programı, nöbet işlemleri Prof. Dr. Selda Demirtaş, Doç. Dr. Murat Can, Yrd. Doç. Dr. Berrak Güven. Tıbbi Laboratuar El Kitabı, Nobel Tıp Kitabevi, 2014, 3.
4 Tıbbi Laboratuvarda iş bölümü, acil işlemler, sorumluluklar Prof. Dr. Selda Demirtaş, Doç. Dr. Murat Can, Yrd. Doç. Dr. Berrak Güven. Tıbbi Laboratuar El Kitabı, Nobel Tıp Kitabevi, 2014, 25
5 Hastabaşı testler, kalite izlemi Prof. Dr. Selda Demirtaş, Doç. Dr. Murat Can, Yrd. Doç. Dr. Berrak Güven. Tıbbi Laboratuar El Kitabı, Nobel Tıp Kitabevi, 2014, 81
6 Tıbbi Laboratuvarlarda Dökümantasyon Prof. Dr. Selda Demirtaş, Doç. Dr. Murat Can, Yrd. Doç. Dr. Berrak Güven. Tıbbi Laboratuar El Kitabı, Nobel Tıp Kitabevi, 2014, 90
7 Kit, kimyasal, reaktif, sarf malzeme, besiyeri, lam, boya gibi malzemelerin yönetimi Prof. Dr. Selda Demirtaş, Doç. Dr. Murat Can, Yrd. Doç. Dr. Berrak Güven. Tıbbi Laboratuar El Kitabı, Nobel Tıp Kitabevi, 2014, 84
8 Ara Sınav
9 Laboratuvar Güvenliği Prof. Dr. M. Kemal ERBİL, “Hekimler ve Hemşireler için Laboratuvar ve Tanısal Testler”, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Mart 2015, 3-14
10 Hasta güvenliği, örnek güvenliği ve yönetimi, karşılaşılabiliecek sorunlar ve çözümler Prof. Dr. M. Kemal ERBİL, “Hekimler ve Hemşireler için Laboratuvar ve Tanısal Testler”, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Mart 2015, 31-37
11 Hasta güvenliği, örnek güvenliği ve yönetimi, karşılaşılabiliecek sorunlar ve çözümler Prof. Dr. M. Kemal ERBİL, “Hekimler ve Hemşireler için Laboratuvar ve Tanısal Testler”, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Mart 2015, 31-37
12 Analiz sonuçlarının yönetimi Prof. Dr. M. Kemal ERBİL, “Hekimler ve Hemşireler için Laboratuvar ve Tanısal Testler”, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Mart 2015, 31-37.
13 Tıbbi laboratuvarlarda bilgi işlem sistemleri ve yönetimi Prof. Dr. M. Kemal ERBİL, “Hekimler ve Hemşireler için Laboratuvar ve Tanısal Testler”, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Mart 2015
14 Sağlıkta kalite standartları (SKS) kapsamında laboratuvarların uyması gereken kurallar ve izlem Prof. Dr. M. Kemal ERBİL, “Hekimler ve Hemşireler için Laboratuvar ve Tanısal Testler”, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Mart 2015, 1-14.
15 Dersin gözden geçirilmesi Prof. Dr. Selda Demirtaş, Doç. Dr. Murat Can, Yrd. Doç. Dr. Berrak Güven. Tıbbi Laboratuar El Kitabı, Nobel Tıp Kitabevi, 2014
16 Final

 

Ders Kitabı

Prof. Dr. Selda Demirtaş, Doç. Dr. Murat Can, Yrd. Doç. Dr. Berrak Güven. Tıbbi Laboratuar El Kitabı, Nobel Tıp Kitabevi, 2014

Clinical Laboratory Management. Lynne S. GARCIA ASM press 2004

Önerilen Okumalar/Materyaller - Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Prof.Dr.Hakkı Bilgehan, Barış Yayınları, 2009 - Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Ders Notları, Sağlık Bakanlığı, Ankara 2002.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Portfolyo
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
5
5
Portfolyo
0
Ödev
2
8
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
11
11
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alanında laboratuvar hijyeni, atık yönetimi, laboratuvar güvenliğini açıklar ve korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır.

X
13

Laboratuvar işleyişine yönelik işlemleri (gelen numuneleri kabul etme, analiz etme, raporlama ve sonuçları iletme) tanımlar ve yapar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.