Sıkça Sorulan Sorular


sss

Bu programın gereklerini yerine getirebilecek herkes başvurabilir.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programının eğitim dili Türkçe’dir

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programına 2016-2017 öğretim yılında YGS-2 puan türü ile öğrenci kabul edilecektir. Ayrıca Programa meslek liselerinden sınavsız geçiş de yapılabilecektir.

Programa ilk defa öğrenci alınacağı için taban puanları belli değildir.

Programa her yıl toplam 22 öğrenci alınması (2si tam burslu, 4’ü %25 burslu, 16 ücretli) planlanmaktadır.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri mezunları sağlık sektöründe kamu ve özel kurumların hastanelerinde, polikliniklerde, özel tanı merkezlerinde, hıfzısıhha merkezleri, dispanserler, sağlık ocakları, toplum sağlığı merkezleri, aile hekimlikleri ve tüp bebek merkezlerinde istihdam edilirler. Ayrıca ilaç firmalarının ve gıda sektörünün araştırma birimlerinde, üniversitelerin araştırma birimlerinde tekniker olarak görev yaparlar, tıbbi cihaz sektöründe çalışırlar. Sağlık turizmi sektöründe hizmet veren sağlık kuruluşları da, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunları için potansiyel işveren konumundadır. Programın eğitim dili Türkçe olmakla birlikte, isteyen öğrencilere İngilizce hazırlık eğitimi imkânı da verilmek suretiyle, öğrencilere sağlık alanında yabancılara hizmet veren kuruluşlarda çalışma olanağı sağlanacaktır.

Programdan mezun olan sağlık teknikerleri “Tıbbi Laboratuvar Teknikleri” Ön Lisans derecesi alacaklardır.

Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji,Genetik ve Biyoenformatik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Hemşirelik ve  Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine Dikey geçiş olanağı bulunmaktadır.