Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Türkçe)

TLT 106 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hematoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TLT 106
Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin hematolojik analizler konusunda bilgi ve beceri kazanması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hematolojinin temel kavramlarını tanımlayabilecektir.
  • Hematoloji laboratuvarın işleyişini, analitik süreçlerini ve güvenlik ilkelerini tartışabilecektir.
  • Kanın yapısını ve kan hücrelerinin özelliklerini açıklayabilecektir.
  • Kan sayım yöntemlerini sınıflandırabilecektir.
  • Hemoglobin yapısını ve hemoglobin tayin yöntemlerini açıklayabilecektir.
  • Hematolojik analizlerin nasıl yapıldığını tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders hematoloji laboratuvarındaki preanalitik, analitik, post analitik süreçleri kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, tanışma, dersin tanıtımı Hematolojiye giriş Hematoloji Laboratuvarının tanıtımı Selda Demirtaş, Murat Can, Berrak Güven, “Tıbbi Laboratuvar El Kitabı”, Nobel Tıp Kitapevi, 2014, 3-18
2 Kan alma ve örnek kabulü Selda Demirtaş, Murat Can, Berrak Güven, “Tıbbi Laboratuvar El Kitabı”, Nobel Tıp Kitapevi,2014, 25-32
3 Kanın genel özellikleri ve yapısı I Günnur Yiğit, “Hematoloji ve Endokrin Fizyolojisi”, Nobel Tıp Kitabevi, 2011,1-14
4 Kanın genel özellikleri ve yapısı II Günnur Yiğit, “Hematoloji ve Endokrin Fizyolojisi”, Nobel Tıp Kitabevi, 2011,1-14
5 Ara Sınav
6 Kan grubu tayini, Cross-macth ve Coombs testleri Selda Demirtaş, Murat Can, Berrak Güven, “Tıbbi Laboratuvar El Kitabı”, Nobel Tıp Kitapevi, 2014, 77-79
7 Tam Kan Sayımı (Hemogram) Hüseyin Arıkan, Murat Tosunoğlu, Çiğdem Gül, “Genel Hematoloji, Ders notları ve Uygulama Kılavuzu”, Kriter Yayınları, 2012, 98-108
8 Periferik yaymanın yapılması ve incelenmesi, Formül Lökosit Hüseyin Arıkan, Murat Tosunoğlu, Çiğdem Gül, “Genel Hematoloji, Ders notları ve Uygulama Kılavuzu”, Kriter Yayınları ,2012, 89-96
9 Hemoglobin yapısı, hemoglobin tayini, hemoglobinopatiler, hematokrit tayini Günnur Yiğit, “Hematoloji ve Endokrin Fizyolojisi”, Nobel Tıp Kitabevi, 2011, 70-72, 25-38
10 Ara Sınav
11 Anemi Tanısında Kullanılan Testler Selda Demirtaş, Murat Can, Berrak Güven, “Tıbbi Laboratuvar El Kitabı”, Nobel Tıp Kitapevi, 2014, 114
12 Koagülasyon Selda Demirtaş, Murat Can, Berrak Güven, “Tıbbi Laboratuvar El Kitabı”, Nobel Tıp Kitapevi,2014, 73-76
13 Sedimentasyon Selda Demirtaş, Murat Can, Berrak Güven, “Tıbbi Laboratuvar El Kitabı”, Nobel Tıp Kitapevi,2014, 69-72
14 Lösemi, Lösemi teşhisinde kullanılan testler Selda Demirtaş, Murat Can, Berrak Güven, “Tıbbi Laboratuvar El Kitabı”, Nobel Tıp Kitapevi,2014
15 Dersin gözden geçirilmesi -
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
  • Günnur Yiğit, “Hematoloji ve Endokrin Fizyolojisi”, Nobel Tıp Kitabevi, 2011, ISBN:978-975-420-844-3.
  • Hüseyin Arıkan, Murat Tosunoğlu, Çiğdem Gül, “Genel Hematoloji, Ders notları ve Uygulama Kılavuzu”, Kriter Yayınları,2012, ISBN: 978-605-4613-47-2.
  • Selda Demirtaş, Murat Can, Berrak Güven, “Tıbbi Laboratuvar El Kitabı”, Nobel Tıp Kitapevi,2014, ISBN:978-605-335-039-2.
Önerilen Okumalar/Materyaller

Mehmetoğlu İ. Klinik Biyokimya El Kitabı (Hematoloji ve Seroloji Laboratuarları ilaveli), Nobel Tıp Kitabevleri, 2013 ISBN: 9789756266373.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
-
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
-
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
14
14
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
18
36
Final Sınavı
1
24
24
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alanında laboratuvar hijyeni, atık yönetimi, laboratuvar güvenliğini açıklar ve korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır.

X
13

Laboratuvar işleyişine yönelik işlemleri (gelen numuneleri kabul etme, analiz etme, raporlama ve sonuçları iletme) tanımlar ve yapar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.