Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Türkçe)

TLT 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbi Mikrobiyoloji I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TLT 101
Güz
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Soru & Cevap
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin; mikrobiyolojinin tanımı ve tarihçesi, mikroorganizma grupları ve özellikleri, mikrobiyal flora, sterilizasyon-dezenfeksiyon, mikroorganizma genetiği ve metabolizması, mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan aletler, preparat hazırlama ve boyama yöntemleri, ekim yöntemleri, koloni özellikleri, antibiyotik duyarlılık testleri, sistemlere göre klinik örneklerin değerlendirilmesi konularında yeterli bilgi ve beceri kazanması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mikroorganizma gruplarını ve özelliklerini sınıflandırabilecektir.
  • Mikrobiyal flora ve özelliklerini açıklayabilecektir.
  • Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerini sınıflandırabilecektir.
  • Mikroskopi, direkt bakı, preparat hazırlama ve boyama yöntemlerini açıklayabilecektir.
  • Besiyerleri, ekim yöntemleri ve koloni özelliklerini tanımlayabilecektir.
  • Antibiyotik duyarlılık testlerini tanımlayabilecektir.
  • Uygun örnek alımı ve örnek ret gerekçelerini ve örneklerin laboratuvara gönderimini açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders; hücre tipleri ve özellikleri, genel hatlarıyla bakteriler, viruslar ve mantarlar, mikrobiyoloji laboratuvar işleyişi ve uygun örnek-örnek red gerekçeleri, numune ve koloni inceleme yöntemleri, boyalı-boyasız preparat hazırlama ve inceleme, besiyerlerine ekim yöntemleri, koloni üretme, antibiyotik duyarlılık testleri, dezenfeksiyon ve sterilizasyon, sistemlere göre klinik örneklerin değerlendirilmesi konularını kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mikrobiyolojiye Giriş. Uygulama: Laboratuvar Kuralları, Hijyenik El Yıkama ve Mikroskobun Tanıtımı. Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Kitabı, Mustafa Altındiş, Nobel Tıp Kitabevleri, 2013, Sf: 1-20, 35-40.
2 Hücre, Prokaryot ve Ökaryot Hücre Özellikleri, Bakterilerin Genel Özellikleri. Uygulama: Mikroskop Kullanımı. Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Kitabı, Mustafa Altındiş, Nobel Tıp Kitabevleri, 2013. Sf: 41-45
3 İnsanda Normal ve Patojen Mikrobiyal Flora. Uygulama: Uygun Örnek Alımı, Örnek Red Gerekçeleri ve Laboratuvara Gönderimi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Kitabı, Mustafa Altındiş, Nobel Tıp Kitabevleri, 2013, Sf: 55-63.
4 Uygun Örnek Alımı, Örnek Red Gerekçeleri ve Laboratuvara Gönderimi - I. Uygulama: Örnekten direkt preparat hazırlama, Tespit Yöntemleri ve Boyama Yöntemleri Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Kitabı, Mustafa Altındiş, Nobel Tıp Kitabevleri, 2013. Sf: 55-63
5 Uygun Örnek Alımı, Örnek Red Gerekçeleri ve Laboratuvara Gönderimi - II. Uygulama: Besiyeri Hazırlama ve sterilizasyon, dezenfeksiyon yöntemleri Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Kitabı, Mustafa Altındiş, Nobel Tıp Kitabevleri, 2013, Sf: 55-63.
6 Viruslar ve Funguslar. Uygulama: Ekim Yöntemleri Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Kitabı, Mustafa Altındiş, Nobel Tıp Kitabevleri, 2013. Sf: 223-253.
7 Mikroorganizmaların Üreme Kinetiği, Mikroorganizmaların Yaşamını Etkileyen Çevre Faktörleri. Uygulama: Ekim Yöntemleri ve Kültürde Üreyen Bakterilerden Gram Boyama Hazırlama ve Bakteri Morfolojisini Değerlendirme (koloni morfolojisi, pigment, hemoliz). Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Kitabı, Mustafa Altındiş, Nobel Tıp Kitabevleri, 2013. Sf: 93-101
8 Ara Sınav
9 Mikroorganizmaların Beslenmesi ve Kültürü-Ekim Yöntemleri, Besiyerleri - I. Uygulama: Ekim Yöntemleri ve Boyalı Preparatların Mikroskobik İncelenmesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Kitabı, Mustafa Altındiş, Nobel Tıp Kitabevleri, 2013. Sf: 73-81, 93-101.
10 Mikroorganizmaların Beslenmesi ve Kültürü-Ekim Yöntemleri, Besiyerleri - II. Uygulama: Ekim Yöntemleri ve Boyalı Preparatların Mikroskobik İncelenmesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Kitabı, Mustafa Altındiş, Nobel Tıp Kitabevleri, 2013. Sf: 73-81, 93-101.
11 Bakterilerin Metabolizması ve Enzimleri. Uygulama: Katalaz, Koagülaz Testleri Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Kitabı, Mustafa Altındiş, Nobel Tıp Kitabevleri, 2013. Sf: 81-93.
12 Bakteri İdentifikasyonu - I. Uygulama: Metabolizmayı Değerlendirme Testleri (Oksidaz Testi, TSI, vb.) Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Kitabı, Mustafa Altındiş, Nobel Tıp Kitabevleri, 2013. Sf: 81-93.
13 Bakteri İdentifikasyonu - II. Uygulama: Metabolizmayı Değerlendirme Testleri Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Kitabı, Mustafa Altındiş, Nobel Tıp Kitabevleri, 2013. Sf: 81-93.
14 Antimikrobiyal İlaçlar. Uygulama: Kemoterapötik Seçiminde Laboratuvar Yöntemleri (Antibiyotik Duyarlılık Testleri ve Değerlendirme). Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Kitabı, Mustafa Altındiş, Nobel Tıp Kitabevleri, 2013. Sf: 107-117.
15 Dersin gözden geçirilmesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Kitabı, Mustafa Altındiş, Nobel Tıp Kitabevleri, 2013
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Tıbbi Mikrobiyoloji, Editör: Tuba DAL, Akademisyen Kitabevleri, 2023, ISBN: 978-625-399-223-1

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuar Kitabı. Mustafa Altındiş, Nobel Tıp Kitabevleri, 2013 ISBN: 9789754209822

Önerilen Okumalar/Materyaller

Hemşireler için Mikrobiyoloji. Mustafa Altındiş, Nobel Tıp Kitabevleri, 2010 ISBN: 9786257146135

Tıbbi Mikrobiyoloji, Murray, P., R., Çeviri Editörü: Ahmet C. BAŞUSTAOĞLU, Atlas Kitapçılık. ISBN: 9786059160148

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
24
24
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alanında laboratuvar hijyeni, atık yönetimi, laboratuvar güvenliğini açıklar ve korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır.

X
13

Laboratuvar işleyişine yönelik işlemleri (gelen numuneleri kabul etme, analiz etme, raporlama ve sonuçları iletme) tanımlar ve yapar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.