Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Türkçe)

CG 106 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mesleki Eğitim ve Uygulama I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CG 106
Güz/Bahar
0
10
5
7

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Olgu / Vaka çalışması
Gösterip yaptırma
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin, okul öncesi ve özel eğitim kurumlarında yapılacak olan etkinlikler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, gözlem ve uygulamalar yaparak öğrendiklerini pratik ile pekiştirmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Okul öncesi eğitim programını ve programda yer alan uygulamaların işleyişini açıklayabilecektir.
  • Okul öncesi eğitim programında yer alan etkinlikleri uygulayabilecektir.
  • Yapılan uygulamalarda çocukların öz bakım becerilerinin kazandırılmasında yardımcı olabilecektir.
  • Çocuğun gelişim fiziksel, motor, bilişsel, sosyal-duygusal ve dil gelişim evrelerinin özelliklerini açıklayabilecektir.
  • Okulöncesi eğitime uygun öğrenme ortamlarını düzenleyebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklara uygulanacak etkinlikler ve çeşitli çalışmalar hakkında öğrencilerin önbilgi ve becerilerini geliştirecek konuları ve çocuklara öz bakım becerileri kazandırma konularını kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, Portfolyo ve kurallar hakkında açıklama,Okul öncesi eğitimde sınıf yönetimi
2 Türk Milli Eğitiminin ve okul öncesi eğitimin amaçları ve ilkeleri - Çocukla İletişim,Okul öncesi eğitim kurumlarının çevre ve fiziki düzenlemeleri, Öğrenme Merkezleri http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf
3 Çocukla İletişim, Okul öncesi Kazanım ve Göstergeleri http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf
4 Çocukla İletişim, Okul öncesi eğitimde planlar http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf
5 Okul öncesi Eğitim Programının tanıtımı ve özellikleri, Okul öncesi eğitimde planlar http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf
6 Okul öncesi eğitim etkinlik çeşitleri, Okul öncesi eğitimde planlar http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf
7 Okul öncesi eğitim etkinlik çeşitleri, Okul aile işbirliği – Aile Eğitimi http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf
8 Ara Sınav
9 Okul öncesi eğitim planları hazırlama ve sunum http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf
10 Okul öncesi eğitim planları hazırlama ve sunum http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf
11 Okul öncesi eğitim planları hazırlama ve sunum http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf
12 Okul öncesi eğitim planları hazırlama ve sunum http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf
13 Okul öncesi eğitim planları hazırlama ve sunum http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf
14 Okul öncesi eğitim planları hazırlama ve sunum http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Ahmetoğlu,E. , Acar, İ.H.( Ed.) (2019) Gelişime Uygun Eğitim Programı: Erken Çocukluk Eğitiminde En İyi Uygulamalar, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-605-7895-97-4

Önerilen Okumalar/Materyaller

http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf

http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/obader.pdf

https://ookgm.meb.gov.tr/www/destek-egitim-programlari/icerik/205

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
15
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
1
15
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
10
160
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
14
2
28
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
12
12
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alanında laboratuvar hijyeni, atık yönetimi, laboratuvar güvenliğini açıklar ve korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır.

13

Laboratuvar işleyişine yönelik işlemleri (gelen numuneleri kabul etme, analiz etme, raporlama ve sonuçları iletme) tanımlar ve yapar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.