Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Türkçe)

BLG 154 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilgisayar Ofis Programları II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BLG 154
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bilgisayar ofis programlarına giriş düzeyinde bilgi sağlanması, sunum geliştirme teknikleri, veri tabanı geliştirme ve yönetimi ile Publisher ve excel programlarının kullanımının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Power pointte; metin, resim ve grafikleri aktararak slaytlar hazırlayabilecektir
  • Power point programını açıklayabilecektir
  • Publisher programını açıklayabilecektir
  • Excel programını kullanarak fonksiyon ve grafik tanımlayabilecektir
  • Outlook programını açıklayabilecektir
Ders Tanımı Sunum hazırlama teknikleri, MS Powerpoint programlarının kullanımı, veritabanı yönetimi programının kullanımı, Publisher programının kullanımı ve Excel programının kullanımı

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sunum hazırlama teknikleri Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri), S. 267
2 MS Powerpoint programlarının kullanımı; menuler, kısayol tuşları Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri), S. 275
3 MS Powerpoint programlarının kullanımı : örnek 2 Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri), S. 285
4 Basılı Yayın Hazırlama (Publisher); menüler, kısayol Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri), S. 290
5 Basılı Yayın Hazırlama (publisher): örnekler Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri), S. 295
6 Microsoft Office Outlook programı; menüler, kısayol Bilgi ve iletişim teknolojisi, Abdurrahman Taşbaşı, Orhan Altınbaşak, S.339
7 Microsoft Office Outlook programı; örnekler Bilgi ve iletişim teknolojisi, Abdurrahman Taşbaşı, Orhan Altınbaşak, S.351
8 Ara Sınav
9 MS Excel programının kullanımı; menüler, kısa yol tuşları. Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri), S. 159
10 MS Excel programının kullanımı; menüler, kısa yol tuşları. Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri), S.165
11 İleri EXCEL uygulamaları: örnek 1 Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri), S. 180
12 İleri EXCEL uygulamaları: örnek 2 Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri), S.195
13 Veritabanı yönetimi programının kullanımı; menuler, kısayol tuşları Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri), S. 209
14 Veritabanı yönetimi programının kullanımı ve veritabanı oluşturma: örnek 1 Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri), S. 228
15 Veritabanı yönetimi programının kullanımı ve veritabanı oluşturma: örnek 2 Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri), S. 255
16 Final

 

Ders Kitabı 1- Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri) Yrd. Doç. Dr. Zehra ALAKOÇ BURMA, Seçkin Yayıncılık, Ocak 2013
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
15
15
    Toplam
88

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alanında laboratuvar hijyeni, atık yönetimi, laboratuvar güvenliğini açıklar ve korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır.

13

Laboratuvar işleyişine yönelik işlemleri (gelen numuneleri kabul etme, analiz etme, raporlama ve sonuçları iletme) tanımlar ve yapar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.