Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

İlk ve Acil Yardım Programı (Türkçe)

TLT 223 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Yöntemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TLT 223
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin; sterilizasyon ve dezenfeksiyon kavramlarını öğrenmeleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri hakkında bilgi kazanmaları amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sterilizasyonu ve dezenfeksiyonu tanımlayabilecektir.
  • Sterilizasyon yöntemlerini sınıflandırabilecektir.
  • Dezenfeksiyon yöntemlerini sınıflandırabilecektir.
  • Antisepsi ve dekontaminasyonu tanımlayabilecektir.
  • Merkezi sterilizasyon ünitelerinin bölümlerini ve işleyişini açıklayabilecektir.
  • Sterilizasyon kontrolü ve uluslararası standartları tartışabilecektir.
  • Tıbbi atık yönetiminin temel prensiplerini tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders; sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerini, merkezi sterilizasyon ünitelerini ve işleyişlerini, sterilizasyonun kontrolünü ve bununla ilgili uluslararası standartları, hastane kaynaklı enfeksiyonları ve tıbbi atık yönetimini kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, tanışma, dersin tanıtımı sterilizasyon ve dezenfeksiyon ile ilgili tanımlar ve kısaltmalar Sterilizasyon, Dezenfeksiyon Rehberi, Murat Günaydın, Duygu Perçin, Şaban Esen, Dilek Zenciroğlu, Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği Yayınları 2015 (S. 12-14) Mikrobiyoloji : Hemşireler için. Editör Mustafa Altındiş. Nobel Tıp Kitabevleri, 2010 (S. 29-52)
2 Mikroorganizmalar Mikrobiyoloji : Hemşireler için. Editör Mustafa Altındiş. Nobel Tıp Kitabevleri, 2010 (S. 1-9)
3 Sterilizasyon ve sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyon, Dezenfeksiyon Rehberi, Murat Günaydın, Duygu Perçin, Şaban Esen, Dilek Zenciroğlu, Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği Yayınları 2015 (S. 74-90) Mikrobiyoloji : Hemşireler için. Editör Mustafa Altındiş. Nobel Tıp Kitabevleri, 2010 (S. 29-52)
4 Sterilizasyon ve sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyon, Dezenfeksiyon Rehberi, Murat Günaydın, Duygu Perçin, Şaban Esen, Dilek Zenciroğlu, Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği Yayınları 2015 (S. 74-90) Mikrobiyoloji : Hemşireler için. Editör Mustafa Altındiş. Nobel Tıp Kitabevleri, 2010 (S. 29-52)
5 Dezenfeksiyon ve dezenfeksiyon yöntemleri Sterilizasyon, Dezenfeksiyon Rehberi, Murat Günaydın, Duygu Perçin, Şaban Esen, Dilek Zenciroğlu, Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği Yayınları 2015 (S. 39-53) Mikrobiyoloji : Hemşireler için. Editör Mustafa Altındiş. Nobel Tıp Kitabevleri, 2010 (S. 29-52)
6 Dezenfeksiyon ve dezenfeksiyon yöntemleri Sterilizasyon, Dezenfeksiyon Rehberi, Murat Günaydın, Duygu Perçin, Şaban Esen, Dilek Zenciroğlu, Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği Yayınları 2015 (S. 39-53) Mikrobiyoloji : Hemşireler için. Editör Mustafa Altındiş. Nobel Tıp Kitabevleri, 2010 (S. 29-52)
7 Antisepsi ve dekontaminasyon Sterilizasyon, Dezenfeksiyon Rehberi, Murat Günaydın, Duygu Perçin, Şaban Esen, Dilek Zenciroğlu, Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği Yayınları 2015 (S. 55-65)
8 Ara Sınav
9 Merkezi sterilizasyon ünitesi Sterilizasyon, Dezenfeksiyon Rehberi, Murat Günaydın, Duygu Perçin, Şaban Esen, Dilek Zenciroğlu, Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği Yayınları 2015 (S. 22-37)
10 Sterilizasyonun kontrolü ve uluslararası standartlar Sterilizasyon, Dezenfeksiyon Rehberi, Murat Günaydın, Duygu Perçin, Şaban Esen, Dilek Zenciroğlu, Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği Yayınları 2015
11 Hastane kaynaklı enfeksiyonlar ve enfeksiyon kontrol komitesi Sterilizasyon, Dezenfeksiyon Rehberi, Murat Günaydın, Duygu Perçin, Şaban Esen, Dilek Zenciroğlu, Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği Yayınları 2015 Mikrobiyoloji : Hemşireler için. Editör Mustafa Altındiş. Nobel Tıp Kitabevleri, 2010
12 Hastanelerde, özel ünitelerde sterilizasyon ve dezenfeksiyon Sterilizasyon, Dezenfeksiyon Rehberi, Murat Günaydın, Duygu Perçin, Şaban Esen, Dilek Zenciroğlu, Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği Yayınları 2015
13 Sosyal alanlarda (evde bakım hizmetleri, huzurevleri ve yuvalarda) sterilizasyon ve dezenfeksiyon Sterilizasyon, Dezenfeksiyon Rehberi, Murat Günaydın, Duygu Perçin, Şaban Esen, Dilek Zenciroğlu, Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği Yayınları 2015
14 Tıbbi atık yönetimi Sterilizasyon, Dezenfeksiyon Rehberi, Murat Günaydın, Duygu Perçin, Şaban Esen, Dilek Zenciroğlu, Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği Yayınları 2015
15 Dersin gözden geçirilmesi Sterilizasyon, Dezenfeksiyon Rehberi, Murat Günaydın, Duygu Perçin, Şaban Esen, Dilek Zenciroğlu, Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği Yayınları 2015; Mikrobiyoloji : Hemşireler için. Editör Mustafa Altındiş. Nobel Tıp Kitabevleri, 2010
16 Final

 

Ders Kitabı

Sterilizasyon, Dezenfeksiyon Rehberi. Editör Murat Günaydın, Duygu Perçin, Şaban Esen, Dilek Zenciroğlu. Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği Yayınları, 2015. ISBN: 978-605-84584-4-4. 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Mikrobiyoloji : Hemşireler için. Editör Mustafa Altındiş. Nobel Tıp Kitabevleri, 2010.  ISBN: 9789754207460.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
8
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
12
12
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Afet ve kriz durumlarında aktif olarak sorumluluk alır, Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda kendinin, hastanın ve olay yerinin güvenliğini sağlar ve yönetir.

13

Acil sağlık hizmetlerine yönelik yasal mevzuatlar doğrultusunda temel ve ileri yaşam desteği konusunu açıklar ve uygular.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.