Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

İlk ve Acil Yardım Programı (Türkçe)

IAY 207 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mesleki İngilizce
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IAY 207
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin, paramedik mesleğinde kullanılan özgün mesleksel basit İngilizce terimlerin yazılışını, okunuşunu ve anlamlarını öğrenip, gerekli durumlarda kayıt edebilmesini sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
  • Tıbbi terminolojiye ait İngilizce terimlerin anlamını tanımlayabilecektir.
  • Sistemlere ait basit İngilizce tıbbi terimleri anlayıp yazabilecektir.
  • İngilizce tıbbi terimler ve hastalıklar arasında ilişki kurabilecektir.
  • Hastalardan kişisel bilgilerini ve yakınmalarını İngilizce sorabilecektir.
  • Hastaları muayene ve taşıma için gerekli basit komutları İngilizce verebilecektir.
Ders Tanımı Medikal İngilizceye giriş,\\nTanısal terimler,\\nSolunum Sistemi terimleri,\\nHareket Sistemi terimleri ,\\nKardiyovasküler sistem terimleri , \\nGastro-İntestinal sistem terimleri,\\nKonuşma Pratikleri ve Diyaloglar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı ve Derse Giriş S Ekinci,G Hatipoğlu,Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı, 2012, ISBN:9789758322176. Sayfa 13-54
2 İngilizce Medikal Terimler ve Diyalog Eric H. Glendinning , English in Medicine : A Course in Communication Skills , Cambridge University Press, United Kingdom, ISBN13 9780521606660, 2005,sayfa 1-168/ S Ekinci,G Hatipoğlu,Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı, 2012, ISBN:9789758322176. Sayfa 59-66 Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
3 Tanısal Terminoloji ve Diyalog Eric H. Glendinning , English in Medicine : A Course in Communication Skills , Cambridge University Press, United Kingdom, ISBN13 9780521606660, 2005,sayfa 76-86 / S Ekinci,G Hatipoğlu,Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı, 2012, ISBN:9789758322176. Sayfa 67-85 Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
4 Tanısal Terminoloji ve Diyalog 2 Eric H. Glendinning , English in Medicine : A Course in Communication Skills , Cambridge University Press, United Kingdom, ISBN13 9780521606660, 2005,sayfa 76-86 / S Ekinci,G Hatipoğlu,Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı, 2012, ISBN:9789758322176. Sayfa 67-85 Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
5 Hareket Sistemi Terminolojisi ve Diyalog Eric H. Glendinning , English in Medicine : A Course in Communication Skills , Cambridge University Press, United Kingdom, ISBN13 9780521606660, 2005,sayfa 1-42 / S Ekinci,G Hatipoğlu,Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı, 2012, ISBN:9789758322176. Sayfa 97-107 Öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
6 Hareket Sistemi Terminolojisi ve Diyalog 2 Eric H. Glendinning , English in Medicine : A Course in Communication Skills , Cambridge University Press, United Kingdom, ISBN13 9780521606660, 2005,sayfa 1-42 / S Ekinci,G Hatipoğlu,Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı, 2012, ISBN:9789758322176. Sayfa 97-107 Öğretim elemanının ders notları ve göstereceği kaynaklar
7 Tekrar ve Konuşma Pratikleri, Diyaloglar Öğretim elemanının göstereceği kaynaklar
8 ARA SINAV ARA SINAV
9 Kardiyovasküler Sistem Terminolojisi ve Diyalog Eric H. Glendinning , English in Medicine : A Course in Communication Skills , Cambridge University Press, United Kingdom, ISBN13 9780521606660, 2005,sayfa 52-56 / S Ekinci,G Hatipoğlu,Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı, 2012, ISBN:9789758322176. Sayfa 115-123 Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
10 Kardiyovasküler Sistem Terminolojisi ve Diyalog 2 Eric H. Glendinning , English in Medicine : A Course in Communication Skills , Cambridge University Press, United Kingdom, ISBN13 9780521606660, 2005,sayfa 52-56 / S Ekinci,G Hatipoğlu,Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı, 2012, ISBN:9789758322176. Sayfa 115-123 Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
11 Solunum Sistemi Terminolojisi ve Diyalog Eric H. Glendinning , English in Medicine : A Course in Communication Skills , Cambridge University Press, United Kingdom, ISBN13 9780521606660, 2005,sayfa 68-70 / S Ekinci,G Hatipoğlu,Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı, 2012, ISBN:9789758322176. Sayfa 109-114 Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
12 Solunum Sistemi Terminolojisi ve Diyalog 2 Eric H. Glendinning , English in Medicine : A Course in Communication Skills , Cambridge University Press, United Kingdom, ISBN13 9780521606660, 2005,sayfa 68-70 / S Ekinci,G Hatipoğlu,Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı, 2012, ISBN:9789758322176. Sayfa 109-114 Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
13 Gastro-İntestinal Sistem Terminolojisi ve Diyalog Eric H. Glendinning , English in Medicine : A Course in Communication Skills , Cambridge University Press, United Kingdom, ISBN13 9780521606660, 2005,sayfa 48-50 / S Ekinci,G Hatipoğlu,Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı, 2012, ISBN:9789758322176. Sayfa 133-143 Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
14 Genel Tekrar, Değerlendirme ve Konuşma Pratikleri, Diyaloglar Öğretim elemanının göstereceği kaynaklar
15 FİNAL SINAVI FİNAL SINAVI
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Eric H. Glendinning , English in Medicine : A Course in Communication Skills , Cambridge University Press, United Kingdom, ISBN13 9780521606660, 2005 Didem Arslantaş, Tıbbi Terminoloji. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını NO: 2525. Eskişehir, ISBN 9789750611964, 2012 Sebahat Ekinci, Gül Hatipoğlu, Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı, ISBN:9789758322176, 2012
Önerilen Okumalar/Materyaller Dersin hocası tarafından düzenlenecek notlar ve diğer kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
3
15
Portfolyo
Ödev
3
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
3
0
Portfolyo
0
Ödev
5
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
8
8
Final Sınavı
1
8
8
    Toplam
98

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Afet ve kriz durumlarında aktif olarak sorumluluk alır, Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda kendinin, hastanın ve olay yerinin güvenliğini sağlar ve yönetir.

X
13

Acil sağlık hizmetlerine yönelik yasal mevzuatlar doğrultusunda temel ve ileri yaşam desteği konusunu açıklar ve uygular.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.