Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

İlk ve Acil Yardım Programı (Türkçe)

IAY 106 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Travma
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IAY 106
Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Travma vakalarında ve çevresel acillerde acil bakım uygulaması ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Olay yerinde travma vakalarını tanımlayabilir
  • Dış kanamalı veya yumuşak doku travmalı hastaya acil bakım uygulayabilir
  • Omurga yaralanmalarında uygun tedaviyi planlayabilir.
  • Travma vakasının oluş mekanizmasına göre travma müdahalesi yapabilir. Abdominal ve Göğüs travmalarına acil tedavi uyguayabilir.
  • Travma türüne uygun atel türünü seçebilir ve uygulayabilir.
  • Travma vakalarında uygu immobilizasyon tekniklerini uygulayabilir.
Ders Tanımı Bu ders travmatik hastaların hastane öncesi acil bakım protokolleri doğrultusunda tedavileri ve immobilizasyon tekniklerini kapsar

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç ve Öğrenim Hedefleri - ŞOK Ali EKŞİ (ed) (2020) Hastane Öncesi Acil bakım (paramedikler için acil hasta bakımı I-II-III Ema tıp kitabevi sayfa 199-216
2 Travma Vakalarına Genel Yaklaşım Ali EKŞİ (ed) (2020) Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Travma Ema tıp kitabevi sayfa: 1-22
3 Yumuşak Doku Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak Ali EKŞİ (ed) (2020) Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Travma Ema tıp kitabevi sayfa:23-38
4 Dış Kanamalarda Acil Bakım Uygulamak Ali EKŞİ (ed) (2020) Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Travma Ema tıp kitabevi sayfa: 39-62
5 Yanıklar Ali EKŞİ (ed) (2020) Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Travma Ema tıp kitabevi sayfa:289-304
6 Yüz Boyun Göz , Kulak Travmalarında ve Kafa Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak Ali EKŞİ (ed) (2020) Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Travma Ema tıp kitabevi sayfa:63-76
7 Spinal Yaralanmalarda Acil Bakım Uygulamak Ali EKŞİ (ed) (2020) Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Travma Ema tıp kitabevi sayfa:99-112
8 Arasınav -
9 Göğüs Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak Ali EKŞİ (ed) (2020) Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Travma Ema tıp kitabevi sayfa:113-136
10 Abdominal Travma Ali EKŞİ (ed) (2020) Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Travma Ema tıp kitabevi sayfa:137-148
11 SSS travmaları-SSS ekipman uygulama-KED yeleği uygulama Ali EKŞİ (ed) (2020) Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Travma Ema tıp kitabevi sayfa:185-208
12 Ortopedik travma-sırt tahtası immobilizasyonu in-line stabilizasyon-ekstremite atelleri Ali EKŞİ (ed) (2020) Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Travma Ema tıp kitabevi sayfa:185-208
13 Çevresel Aciller(Sıcak soğuk acilleri , derinlik ve yükseklik acilleri ) Ali EKŞİ (ed) (2020) Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Travma Ema tıp kitabevi sayfa:277-288
14 Ortopedik travma Atel Uygulamaları -Traksyon Ateli Ali EKŞİ (ed) (2020) Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Travma Ema tıp kitabevi sayfa:349-366
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Travma Ed.Ali EKŞİ, Süreyya Gümüşsoy 1. baskı Ema tıp kitabevi.İzmir, 2020 ISBN 9786050611465 

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
22
22
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
12
12
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Acil sağlık hizmetlerine yönelik yasal mevzuatlar doğrultusunda temel ve ileri yaşam desteği konusunu açıklar ve uygular.

13

Afet ve kriz durumlarında aktif olarak sorumluluk alır. Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda kullanılan ekipmanları tanımlar ve kullanır. Kendinin, hastanın ve olay yerinin güvenliğini sağlar ve yönetir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.