Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

İlk ve Acil Yardım Programı (Türkçe)

IAY 104 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Yaşam Desteği Uygulamaları I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IAY 104
Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli Karma
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Olgu / Vaka çalışması
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı İleri yaşam desteği uygulamalarını kavramak ve ritim tanılamak ayrıca Ileri yaşam desteği içerisinde yer alan, entübasyon, defibrilasyon, kardiyoversiyon, kardiyak ve respiratuar arrest, ve intraosseoz uygulamalarını öğrencilere tek tek öğretip uygulatmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kardiyak monitörizasyon uygulayabilecek ve temel EKG ritimlerini değerlendirebilecektir.
  • Ritim analizi yapabilecek ve hastane öncesi algoritmalarını ekibin bir üyesi olarak uygulayabilecektir.
  • Akut koroner sendrom, hipertrofiler, dal bloklarının EKG ritimlerini tanılayacak ve hastane öncesi algoritmalarını uygulayabilecektir
  • Kardiyak arrest ritimlerini tanılayacak ve protokollerini gerçekleştirebilecektir
  • Entübasyon, defibrilasyon ve kardiyoversiyon uygulayabilecektir..
  • İleri yaşam desteği algoritmalarını uygulayabilecektir
Ders Tanımı Bu ders elektrokardiyografi yöntemiyle tanılama ve bu tanıların hastane dışında paramedikler tarafından acil bakım protokolleri uygulanarak çözümlenmesi için yaratılmıştır .Bununla beraber bu ders entübasyon, defibrilasyon ve kardiyoversiyon gibi uygulamaların protokollerinide de kapsamaktadır

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 EKG ile ilgili Temel Kavramlar -LMA King LT uygulaması A.Ekşi (2021) Hastane Öncesi Acil Bakımda EKG ve İleri Yaşam Desteği Uygulamaları.ss 1-3
2 Kalbin İleti Sistemi, EKG Derivasyonları ve Kardiyak AKS, EKG Dalgaları ve kalp ritminin değerlendirilmesi- LMA King LT uygulaması A.Ekşi (2021) Hastane Öncesi Acil Bakımda EKG ve İleri Yaşam Desteği Uygulamaları ss 3-12
3 Kalp hızının değerlendirilmesi, Ritim analizi ve normal sinüs ritmi, Erken vurular-Entübasyon uygulamaları A.Ekşi (2021) Hastane Öncesi Acil Bakımda EKG ve İleri Yaşam Desteği uygulamaları ss 13-36 - J. Sanders, Kim D. McKenna, Lawrence M. Lewis, Gary Quick (eds). (2012). Mosby's Paramedic Textbook 4th, pp 384-370ss.
4 Bradiaritmiler, Bradiaritmilerde hastane öncesi bakım.-Entübasyon uygulamaları A.Ekşi (2021) Hastane Öncesi Acil Bakımda EKG ve İleri Yaşam Desteği Uygulamalarıss.37-47
5 Supraventriküler taşikardiler (SVT)(Dar QRS’li taşikardiler-Entübasyon uygulamaları A.Ekşi (2021) Hastane Öncesi Acil Bakımda EKG ve İleri Yaşam Desteği Uygulamalarıss.47-63
6 Ventriküler Taşiaritmiler (Geniş QRS’li taşikardiler),-Entübasyon uygulamaları A.Ekşi (2021) Hastane Öncesi Acil Bakımda EKG ve İleri Yaşam Desteği Uygulamalarıss.47-63
7 Taşiaritmilerde hastane öncesi bakım, Akut koroner sendromlar-Entübasyon uygulamaları A.Ekşi (2021) Hastane Öncesi Acil Bakımda EKG ve İleri Yaşam Desteği Uygulamaları ss.67-113
8 ARA SINAV ARA SINAV
9 İleri yaşam desteği protokolleri-defibrilasyon uygulamaları A.Ekşi (2021) Hastane Öncesi Acil Bakımda EKG ve İleri Yaşam Desteği Uygulamaları ss.114-155
10 İleri Yaşam Desteği Uygulamaları-kardiyoversiyon uygulamaları A.Ekşi (2021) Hastane Öncesi Acil Bakımda EKG ve İleri Yaşam Desteği Uygulamaları ss.114-155
11 İleri yaşam desteği protokolleri uygulamaları-kardiyak arrest uygulaması A.Ekşi (2021) Hastane Öncesi Acil Bakımda EKG ve İleri Yaşam Desteği Uygulamalarıss.114-155
12 İleri yaşam desteği protokolleri uygulamaları-kardiyak arrest uygulaması A.Ekşi (2021) Hastane Öncesi Acil Bakımda EKG ve İleri Yaşam Desteği Uygulamaları ss.114-155
13 İleri yaşam desteği protokolleri uygulamaları-kardiyak arrest uygulaması A.Ekşi (2021) Hastane Öncesi Acil Bakımda EKG ve İleri Yaşam Desteği Uygulamaları ss.114-155
14 İleri yaşam desteği protokolleri uygulamaları-kardiyak arrest uygulaması A.Ekşi (2021) Hastane Öncesi Acil Bakımda EKG ve İleri Yaşam Desteği Uygulamalarıss.114-155
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 FİNAL FİNAL

 

Ders Kitabı

A.Ekşi (2021) Hastane Öncesi Acil Bakımda EKG ve İleri Yaşam Desteği Uygulamaları EMA tıp Kitapevi (ankara) ISBN;978-625-7849-44-9

Önerilen Okumalar/Materyaller

https://nasemso.org/wp-content/uploads/National-Model-EMS-Clinical-Guidelines_2022.pdf

Mick J. Sanders, Kim D. McKenna, Lawrence M. Lewis, Gary Quick (eds). (2012). Mosby's Paramedic Textbook 4th

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
30
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
21
21
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
11
11
Final Sınavı
1
12
12
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Afet ve kriz durumlarında aktif olarak sorumluluk alır, Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda kendinin, hastanın ve olay yerinin güvenliğini sağlar ve yönetir.

13

Acil sağlık hizmetlerine yönelik yasal mevzuatlar doğrultusunda temel ve ileri yaşam desteği konusunu açıklar ve uygular.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.