Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

İlk ve Acil Yardım Programı (Türkçe)

IAY 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Acil Hasta Bakımı II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IAY 102
Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin sinir, sindirim, metabolik, nörolojik sistem, enfeksiyon, endokrin hastalıklarını ve zehirlenmeleri anlaması ve bu hastalıklara yönelik acil bakım uygulama ilkelerini öğrenmesi, ayrıca sıvı elektrolit ve asit baz dengesizliklerini tanıması amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Asit -Baz dengesi ve Sıvı -Elektrolit dengesi bozukluklarını açıklayabilecek ve acil bakım protokollerini uygulayabilecektir.
  • Sindirim sistemi hastalıklarını tanılayabilecek ve acil bakım protokollerini uygulayabilecektir.
  • Sinir sistemi hastalıklarını değerlendirebilecek ve acil bakım protokollerini uygulayabilecektir.
  • Endokrin ve immün sistem hastalıklarını tanılayabilecek ve acil bakım protokollerini uygulayabilecektir.
  • Enfeksiyon hastalıklarını değerlendirebilecek ve acil bakım protokollerini tartışabilecektir.
  • Zehirlenmeleri değerlendirebilecek ve acil bakım protokollerini uygulayabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste sinir sistemi, sindirim sistemi hastalıkları, metabolik hastaliklar, enfeksiyon hastalıklarını değerlendirmek, acillerinde bakım uygulamak, diyabet, sivi-elektrolit dengesi, asit- baz dengesi bozukluklarını değerlendirmek ve acil bakım uygulamak konuları ele alınmaktadır. Ayrıca bu konularla ilgili vaka çalışması yapılarak teorik bilgiler uygulamaya dönüştürülmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı: Giriş, amaç ve Öğrenim hedefleri,Sıvı Elektrolit dengesi A.Ekşi (ed) Hastane Öncesi Acil Bakım I-II-III (2020),EMA tıp yayınevi sayfa.445-447
2 Asit Baz Dengesi A.Ekşi (ed) Hastane Öncesi Acil Bakım I-II-III (2020),EMA tıp yayınevi, sayfa.445-447
3 Enfeksiyon Hastalıkları A.Ekşi (ed) Hastane Öncesi Acil Bakım I-II-III (2020),EMA tıp yayınevi, sayfa.173-191
4 Enfeksiyon Hastalıkları acilleri A.Ekşi (ed) Hastane Öncesi Acil Bakım I-II-III (2020),EMA tıp yayınevi sayfa.173-191
5 Enfeksiyon Hastalıklarında Acil Bakım Protokollerini Uygulamak A.Ekşi (ed) Hastane Öncesi Acil Bakım I-II-III (2020),EMA tıp yayınevi, sayfa.173-191
6 Nörolojik Aciller A.Ekşi (ed) Hastane Öncesi Acil Bakım I-II-III (2020),EMA tıp yayınevi, sayfa.137-148
7 Nörolojik Değerlendirme ve Nörolojik Hastalıklarda Acil Bakım Protokollerini Uygulamak A.Ekşi (ed) Hastane Öncesi Acil Bakım I-II-III (2020),EMA tıp yayınevi sayfa.137-148
8 ARASINAV ARA SINAV
9 Zehirlenmeler ve Zehirlenmelerde Acil Bakım Protokollerini Uygulamak A.Ekşi (ed) Hastane Öncesi Acil Bakım I-II-III (2020),EMA tıp yayınevi, sayfa.411-436
10 Anaflaksi Acil yardım A.Ekşi (ed) Hastane Öncesi Acil Bakım I-II-III (2020),EMA tıp yayınevi, sayfa..199-203
11 İmmün Sistem Hastalıklarını Değerlendirmek Hastalıklarda Acil Bakım Protokollerini Uygulamak A.Ekşi (ed) Hastane Öncesi Acil Bakım I-II-III (2020),EMA tıp yayınevi, sayfa.295-304
12 Sindirim Sistemi Terminolojisi, Sindirim Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek A.Ekşi (ed) Hastane Öncesi Acil Bakım I-II-III (2020),EMA tıp yayınevi, sayfa.251-258
13 Sindirim Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek A.Ekşi (ed) Hastane Öncesi Acil Bakım I-II-III (2020),EMA tıp yayınevi, sayfa.251-258
14 Endokrin hastalıkları ve acilleri A.Ekşi (ed) Hastane Öncesi Acil Bakım I-II-III (2020),EMA tıp yayınevi, sayfa.151-159
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 FİNAL FİNAL

 

Ders Kitabı

Ali EKŞİ (ed) (2020) Hastane Öncesi Acil bakım (paramedikler için acil hasta bakımı I-II-III Ema tıp kitabevi.İzmir, ISBN 9786257849074

Önerilen Okumalar/Materyaller

Mick J. Sanders, Kim D. McKenna, Lawrence M. Lewis, Gary Quick (eds). (2012). Mosby's Paramedic Textbook ISBN 978-1284029543

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
32
32
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Final Sınavı
1
14
14
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Afet ve kriz durumlarında aktif olarak sorumluluk alır, Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda kendinin, hastanın ve olay yerinin güvenliğini sağlar ve yönetir.

13

Acil sağlık hizmetlerine yönelik yasal mevzuatlar doğrultusunda temel ve ileri yaşam desteği konusunu açıklar ve uygular.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.