Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe)

YB 106 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yaşlılarda Fiziksel Aktivite
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
YB 106
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, fiziksel aktivitenin sağlıkla ve yaşlılıkla olan ilişkisini kavraması amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Fiziksel aktivitenin sağlıkla olan ilişkisini açıklayabilecektir.
  • Obezite, kilo kontrolü ve fiziksel aktivite ile ilgili konularda tartışabilecektir.
  • Farklı çevresel koşullar ve fiziksel aktivite ilişkisini, fiziksel aktivitenin psikolojik etkilerini açıklayabilecektir.
  • Yaşlanmanın fizyolojik etkilerini tanımlayabilecektir.
  • Fiziksel aktivitenin yaşlılık üzerine olan etkilerini sayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders: Fiziksel aktivite ve sağlık ilişkisini, fiziksel aktivitenin kardiovasküler risk faktörleri, obezite, diyabet, çevresel faktörler ile ilişkisi, yaşlanma ile meydana gelen fizyolojik değişiklikler ve bu değişikliklerin geriatrik bireylerin yaşantısına olan etkilerini içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı,giriş,amaç,öğrenim hedefleri
2 Yaşlılık nedir? Fiziksel aktivite nedir? -Erbahçeci F, Ün Yıldırım N. Geriatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. 2021, Hipokrat Yayıncılık. 3-10 -Karaduman A, Tunca Yılmaz Ö. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Cilt 1). 2016. 177-187
3 Geriatrik Bireylerde Meydana Gelen Değişiklikler-1 Erbahçeci F, Ün Yıldırım N. Geriatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. 2021, Hipokrat Yayıncılık. 13-25
4 Geriatrik Bireylerde Meydana Gelen Değişiklikler-2 Erbahçeci F, Ün Yıldırım N. Geriatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. 2021, Hipokrat Yayıncılık. 13-25
5 Geriatrik Bireylerde Fiziksel Aktivite Erbahçeci F, Ün Yıldırım N. Geriatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. 2021, Hipokrat Yayıncılık. 749-755
6 İmmobilizasyon ve Etkileri Karaduman A, Tunca Yılmaz Ö. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Cilt 1). 2016. 353-367
7 Osteoporoz Erbahçeci F, Ün Yıldırım N. Geriatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. 2021, Hipokrat Yayıncılık. 539-555
8 Ara sınav
9 Geriatrik Bireylerde Denge-Ayak Sağlığı Erbahçeci F, Ün Yıldırım N. Geriatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. 2021, Hipokrat Yayıncılık. 275-309
10 Geriatrik Bireylerde Egzersiz Erbahçeci F, Ün Yıldırım N. Geriatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. 2021, Hipokrat Yayıncılık. 789-808 ve 759-769
11 Yaşlı Dostu Ev ve Çevre- Düşme Erbahçeci F, Ün Yıldırım N. Geriatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. 2021, Hipokrat Yayıncılık. 93-101
12 Yaşlı Bireylerde Koruyucu ve Önleyici Fizyoterapi-1 Erbahçeci F, Ün Yıldırım N. Geriatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. 2021, Hipokrat Yayıncılık. 697-731
13 Yaşlı Bireylerde Koruyucu ve Önleyici Fizyoterapi-2 Erbahçeci F, Ün Yıldırım N. Geriatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. 2021, Hipokrat Yayıncılık. 697-731
14 Olgu tartışması
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı

Erbahçeci F, Ün Yıldırım N. Geriatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. 2021, Hipokrat Yayıncılık.

ISBN: 978-625-7399-20-3

Önerilen Okumalar/Materyaller 1. E-Kaynaklar, 2. Powerpoint sunumları, 3. Birsel S, Yaşlılık Günlüğü, Remzi Kitabevi, 1992

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
6
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
14
14
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır

13

Tıbbi görüntüleme teknikleri alanında gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.