TS 219 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 219
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste sağlık kavramı, sağlık sistemi, sağlık sisteminin örgütlenmesi, tasarımı ve Türkiye’deki sağlık örgütlenmesi, Sağlık kurumlarının yönetimi, değişim ve belirsizliklerle baş edebilmek için geliştirilecek stratejiler, sağlık kurumlarında kalite, insan kaynağı, performans yönetimi gibi konuların öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sağlık kavramını, sağlığı etkileyen faktörleri ve sağlık sisteminin özelliklerini tanımlayabilir.
  • Bir sağlık kurumundaki temel yönetsel ve operasyonel süreçleri, hastane organizasyonunu açıklar.
  • Hastane üst düzey, orta düzey ve alt düzey yöneticilerinin görevlerini tanımlayabilir.
  • Performans değerlendirme kriterlerini sıralayabilir.
  • Kaliteli hizmeti ve ilgili dokümanları tanımlayabilir.
  • Yönetim ile ilişkili etik sorunları tanımlar ve etik çözümler bulur.
Ders Tanımı Bu ders; Sağlık kavramı, belirleyicileri, sağlık hizmetleri, hastane yapısı ve organizasyonu, stratejik plan, insan kaynakları ve performans yönetimi, kalite yönetimi. Türkiye ve Dünya’da sağlık örğütlenmesini kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş, Sağlık Kavramı, Sağlık Hizmetleri Türkiye’de Sağlık Sistemi. (içinde) Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Türkiye Sağlık Raporu 2014. Ertem M, Çan G (Eds) HASUDER Yayın No :2014-8 p:722-98 http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/TSR2014T.PDF
2 Sağlığın Belirleyicileri Türkiye’de Sağlık Sistemi. (içinde) Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Türkiye Sağlık Raporu 2014. Ertem M, Çan G (Eds) HASUDER Yayın No :2014-8 p:722-98 http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/TSR2014T.PDF
3 Sağlık Hizmetlerinde Yönetim (Tanımlar, Yönetim döngüsü, durum saptama, öncelikli soruna karar verme) Türkiye’de Sağlık Sistemi. (içinde) Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Türkiye Sağlık Raporu 2014. Ertem M, Çan G (Eds) HASUDER Yayın No :2014-8 p:722-98 http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/TSR2014T.PDF Kavuncubası, S ve Yıldırım, S. 2013. Hastane ve Saglık Kurumları Yönetimi. 3. Baskı. Siyasal YayınlarıÖğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
4 Sağlık Hizmetlerinde Yönetim (Sorunun ayrıntılı değerlendirmesi, Girişim planlama- eylem planı) Türkiye’de Sağlık Sistemi. (içinde) Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Türkiye Sağlık Raporu 2014. Ertem M, Çan G (Eds) HASUDER Yayın No :2014-8 p:722-98 http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/TSR2014T.PDF Kavuncubası, S ve Yıldırım, S. 2013. Hastane ve Saglık Kurumları Yönetimi. 3. Baskı. Siyasal YayınlarıÖğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
5 Yönetsel Uygulamanın Bileşenleri (Personel yönetimi, çalışma düzeni, kurumu yenilemek, geleceği planlamak) Türkiye’de Sağlık Sistemi. (içinde) Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Türkiye Sağlık Raporu 2014. Ertem M, Çan G (Eds) HASUDER Yayın No :2014-8 p:722-98 http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/TSR2014T.PDF Kavuncubası, S ve Yıldırım, S. 2013. Hastane ve Saglık Kurumları Yönetimi. 3. Baskı. Siyasal YayınlarıÖğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
6 Temel sağlık hizmetleri Türkiye’de Sağlık Sistemi. (içinde) Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Türkiye Sağlık Raporu 2014. Ertem M, Çan G (Eds) HASUDER Yayın No :2014-8 p:722-98 http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/TSR2014T.PDF
7 Finansman Türkiye’de Sağlık Sistemi. (içinde) Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Türkiye Sağlık Raporu 2014. Ertem M, Çan G (Eds) HASUDER Yayın No :2014-8 p:722-98 http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/TSR2014T.PDF
8 Sağlık insan gücü Türkiye’de Sağlık Sistemi. (içinde) Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Türkiye Sağlık Raporu 2014. Ertem M, Çan G (Eds) HASUDER Yayın No :2014-8 p:722-98 http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/TSR2014T.PDF
9 Arasınav -
10 Sağlık sistemleri Türkiye’de Sağlık Sistemi. (içinde) Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Türkiye Sağlık Raporu 2014. Ertem M, Çan G (Eds) HASUDER Yayın No :2014-8 p:722-98 http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/TSR2014T.PDF
11 Türkiye Sağlık Sistemi tarihçesi Türkiye’de Sağlık Sistemi. (içinde) Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Türkiye Sağlık Raporu 2014. Ertem M, Çan G (Eds) HASUDER Yayın No :2014-8 p:722-98 http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/TSR2014T.PDF
12 Türkiye Sağlık Sistemi Türkiye’de Sağlık Sistemi. (içinde) Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Türkiye Sağlık Raporu 2014. Ertem M, Çan G (Eds) HASUDER Yayın No :2014-8 p:722-98 http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/TSR2014T.PDF
13 Öğrenci sunumları
14 Hastane yönetimi Kavuncubası, S ve Yıldırım, S. 2013. Hastane ve Saglık Kurumları Yönetimi. 3. Baskı. Siyasal YayınlarıÖğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
15 Sağlık mevzuatı Türkiye’de Sağlık Sistemi. (içinde) Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Türkiye Sağlık Raporu 2014. Ertem M, Çan G (Eds) HASUDER Yayın No :2014-8 p:722-98 http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/TSR2014T.PDF
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

1-Türkiye’de Sağlık Sistemi. (içinde) Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Türkiye Sağlık Raporu 2014. Ertem M, Çan G (Eds) HASUDER Yayın No :2014-8 p:722-98

http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/TSR2014T.PDF

2-Kavuncubası, S ve Yıldırım, S. 2013. Hastane ve Saglık Kurumları Yönetimi. 3. Baskı. Siyasal YayınlarıÖğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları

Önerilen Okumalar/Materyaller 1. Prof. Dr.Budak,Gönül ve Prof. Dr. Budak, Gülay (2004). İşletme Yönetimi, İzmir, 4. Baskı 2. Yrd. Doç. Dr. Ünsalan, E. Öğr. Gör. Şimşeker, B.(2014). İnsan Kaynakları Yönetimi (Meslek Yüksekokulları İçin), Ankara, 5. Baskı 3. Akal.Z.(1998).İşletmelerde Performans Ölçüm ve denetimi, Ankara,3. Baskı 4. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Müdürlüğü Hastane Yönetim Eğitimi Referans Notları 5. T.C. Sağlık Bakanlığı Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Ders Notları 6. Tıp ve Sağlık Mevzuatı

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
13
Final Sınavı
1
17
    Toplam
133

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır

13

Tıbbi görüntüleme teknikleri alanında gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest