Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe)

TS 204 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Hizmetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 204
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği kavramlarını anlamaları, sağlık sektörünün içinde bir çalışanı olarak mesleğin risk etmenleri ve bunlardan korunma yolları konusunda bilgi ve beceri kazanmaları amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sağlık sağlığı tarihçesini açıklayabilecek.
  • İş Sağlığı Epidemiyolojisini tanımlayabilecek
  • İş Güvenliği Uzmanı ile İş Yeri Hekiminin görev, yetki ve sorumluluklarını açıklayabilecek
  • Risk, tehlike, birincil, ikincil, üçüncül koruma kavramlarını açıklayabilecek
  • Sağlık çalışanının fiziksel, kimyasal,biyolojik ve ergonomik riskleri açıklayabilecek
  • Sağlık çalışanının psikososyal risklerini açıklayabilecek
Ders Tanımı İş ve sağlık arasındaki ilişki, İş sağlığı açısından sağlık işkoluna bakış: Risk etmenleri, Olası sağlık sorunları, Kazalar, Meslek hastalıkları Temel korunma önlemleri Sağlık çalışanının hakları, sorumlulukları ve ilgili düzenlemeler

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İş Sağlığı ve Güvenliği tarihçesi
2 Sağlık sektöründe kullanılan tanımlar Ders notları
3 İş Güvenliği Uzmanı görev yetki ve sorumlulukları Ders notları
4 İşyeri hekimi görev yetki ve sorumlulukları Ders notları
5 Risk, tehlike Ders notları
6 Birincil, ikincil, üçüncül koruma kavramları Ders notları
7 Sağlık çalışanının fiziksel risk faktörleri Ders notları
8 Sağlık çalışanının biyolojik ve kimyasal riskleri Ders notları
9 Arasınav
10 Sağlık çalışanının ergonomik ve psikososyal sorunları Ders notları
11 Vardiya çalışması ve sağlık riskleri Ders notları
12 Hasta ve Çalışan Güvenliği Ders notları
13 Hasta ve çalışan hakları Ders notları
14 Saha gezisi ve genel tekrar Ders notları
15 Saha gezisi ve genel tekrar Ders notları
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller İş Sağlığı ve Güvenliği İşyeri Hekimliği Hazırlık Kılavuzu, 2014, Yargı Yayınları Prof.Dr. Nazmi BİLİR, İş Sağlığı ve Güvenliği, Hacettepe Üniversitesi Yayını, 2004.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
15
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
12
12
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
14
14
Final Sınavı
1
17
17
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır

13

Tıbbi görüntüleme teknikleri alanında gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.