Ders İçerikleri - Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe)

TS 104 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Hizmetlerinde İletişim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 104
Güz/Bahar
1
2
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Sağlık hizmetleri sunan kişiler, sağlık hizmeti sunumunun doğası gereği çok sayıda insanla ve çoğunlukla stresli koşullarda iletişim kurarlar. Bu ders sağlık hizmet sunucularına doğru ve etkili iletişim becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İletişim sürecinin yapısını ve temel özelliklerini tanımlayabilir.
  • Sözlü ve sözsüz iletişimin temel özelliklerini tanımlayabilir.
  • Etkin konuşma ve dinleme becerilerinin özelliklerini tanımlayabilir.
  • Empatinin iletişimdeki önemini açıklayabilir.
  • Farklı yaş grupları ve farklı hasta grupları ile etkili iletişimin özelliklerini açıklayabilir.
Ders Tanımı Bu ders; açık iletişim kurma, sözlü-sözsüz iletişim, beden dili, jest ve mimikler, empati, etkin dinleme, asertivite, kişilerarasi iletişim ve etik ilkeler konularini içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
X
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, iletişim dersine giriş Bahar, Emel, İletişim, Ankara (2016):Detay Yayıncılık. S.s.1-23
2 Sağlık hizmetlerinde iletişimin önemi Ergin, Akif, Sağlık Hizmetlerinde İletişim, Ankara (2011): Anı Yayıncılık.
3 Sözlü iletişim Bahar, Emel, İletişim, Ankara (2016):Detay Yayıncılık. S.s.27-32
4 Yazılı iletişim ve sosyal medya Bahar, Emel, İletişim, Ankara (2016):Detay Yayıncılık. S.s.51-68
5 Sözsüz iletişim ve beden dili Bahar, Emel, İletişim, Ankara (2016):Detay Yayıncılık. S.s.71-96
6 Etkin dinleme ve konuşma Bahar, Emel, İletişim, Ankara (2016):Detay Yayıncılık. S.s.32-48
7 Kişisel ve toplumsal açıdan empati Bahar, Emel, İletişim, Ankara (2016):Detay Yayıncılık. S.s.161-181 Film “Benim Çocuğum”
8 ARA SINAV ARA SINAV
9 Hasta ve hasta yakınları ile iletişim Ergin, Akif, Sağlık Hizmetlerinde İletişim, Ankara (2011): Anı Yayıncılık. S.s.62-67
10 Hasta ile iletişim / Patch Adams film izlemi ve tartışma
11 Farklı yaş gruplarıyla iletişim Ergin, Akif, Sağlık Hizmetlerinde İletişim, Ankara (2011): Anı Yayıncılık. S.s.62-67
12 Farklı hasta gruplarıyla iletişim Ergin, Akif, Sağlık Hizmetlerinde İletişim, Ankara (2011): Anı Yayıncılık. S.s.62-67
13 İletişim engellerini aşma ve etkin iletişim Bahar, Emel, İletişim, Ankara (2016):Detay Yayıncılık. S.s.185-206
14 Hasta ile iletişim / Can Dostum film izlemi ve tartışma
15 Genel tekrar
16 final sınavı

 

Ders Kitabı • Zıllıoğlu Merih, İletişim Nedir?, İstanbul (2010): Cem yayınevi • Oskay, Ünsal, İletişimin Abc’si, İstanbul (2015): Inkılap • Acar, Nilüfer Voltan, İnsan İlişkileri, İletişim, Ankara (2013): Nobel • Bahar, Emel, İletişim, Ankara (2012): Detay Yayıncılık. • Ergin, Akif, Sağlık Hizmetlerinde İletişim, Ankara (2011): Anı Yayıncılık. • Işık, Metin, İletişim ve Etik, Konya (2014): Eğitim Yayınevi. • MEB Yayınları, Sağlıkta İletişim, Ankara (2011) • Telman N., Ünsal P. İnsan İlişkilerinde İletişim, Epsilon Yayınları,2009. • Matthew Mc Cay, Patrick Fenning, Martha Davis. Çeviren: Özgür Gelbal. İletişim Becerileri. HYB Yayınları, 2009
Önerilen Okumalar/Materyaller

  • Demir, Yüksel, Sağlık Hizmetlerinde Sağlıklı İletişim (2016): Nobel Yayıncılık

Öğretim elemanı tarafından düzenlenecek notlar ve diğer kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
15
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
5
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
17
17
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır

13

Tıbbi görüntüleme teknikleri alanında gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.