Ders İçerikleri - Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe)

TS 103 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Fizyoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 103
Güz
2
0
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, temel fizyolojik kavramları, vücudun işlevsel organizasyonunu, hücre-organ-sistem ilişkilerini, hücre yapısı ve işlevlerini, vücut sistemlerinin çalışma mekanizmalarını kavraması amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hücrenin işlevlerini tanımlar.
  • Kas-iskelet sisteminin çalışma mekanizmaları ve işlevlerini açıklar.
  • Solunum sisteminin çalışma mekanizmaları ve işlevlerini açıklar.
  • Dolaşım sisteminin çalışma mekanizmaları ve işlevlerini açıklar.
  • Sindirim sisteminin çalışma mekanizmaları ve işlevlerini açıklar.
  • Ürogenital sistemin çalışma mekanizmaları ve işlevlerini açıklar.
  • Endokrin sisteminin çalışma mekanizmaları ve işlevlerini açıklar.
  • Sinir sistemi ve duyu organlarının çalışma mekanizmaları ve işlevlerini açıklar.
Ders Tanımı Bu ders: fizyoloji ile ilgili temel kavramlar, hücre, doku, organ ve sistem organizasyonu ile vücut sistemlerinin çalışma mekanizmaları ve işlevlerini kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, tanışma, dersin tanıtımı, İnsan vücudunun organizasyonu Yüksekokullar için Fizyoloji,2014,Ed: Prof.Dr.Berrak Ç.Yeğen,3-7s.
2 Homeostaz, temel fizyolojik kavramlar ve kan fizyolojisi Hemşirelik ve Sağlık MYO için Fizyoloji,2016,Ed: Doç.Dr. Hatice Sütçü Çiçek, Doç.Dr.Ayla Yava,12-19/51-67
3 Hücre yapısı ve işlevi-1 Hemşirelik ve Sağlık MYO için Fizyoloji,2016,Ed: Doç.Dr. Hatice Sütçü Çiçek, Doç.Dr.Ayla Yava,1-12 s.
4 Membranlardan transport ve uyarılma, kasılma mekanizması Yüksekokullar için Fizyoloji,2014,Ed: Prof.Dr.Berrak Ç.Yeğen, 21-70 s.
5 Solunum sistemi: ventilasyon, perfüzyon, difüzyon mekanizmaları Hemşirelik ve Sağlık MYO için Fizyoloji,2016,Ed: Doç.Dr. Hatice Sütçü Çiçek, Doç.Dr.Ayla Yava,135-155 s.
6 Dolaşım sisteminin işlevleri – Kalp uyarı-ileti sistemi ,EKG Hemşirelik ve Sağlık MYO için Fizyoloji,2016,Ed: Doç.Dr. Hatice Sütçü Çiçek, Doç.Dr.Ayla Yava,69-84
7 Nabız, kan basıncı ve düzenlenmesi, kanamanın kontrolü Hemşirelik ve Sağlık MYO için Fizyoloji,2016,Ed: Doç.Dr. Hatice Sütçü Çiçek, Doç.Dr.Ayla Yava84-96/62-63 s.
8 Ara Sınav
9 Boşaltım sistemi fizyolojisi Hemşirelik ve Sağlık MYO için Fizyoloji,2016,Ed: Doç.Dr. Hatice Sütçü Çiçek, Doç.Dr.Ayla Yava,197-202s.
10 Sindirim ve emilim, metabolizma Hemşirelik ve Sağlık MYO için Fizyoloji,2016,Ed: Doç.Dr. Hatice Sütçü Çiçek, Doç.Dr.Ayla Yava , 179-194 s.
11 Endokrin sistem: Hormonlar ve işlevleri Hemşirelik ve Sağlık MYO için Fizyoloji,2016,Ed: Doç.Dr. Hatice Sütçü Çiçek, Doç.Dr.Ayla Yava 157-178s.
12 Genital sistem: cinsiyet hormonları ve işlevleri Hemşirelik ve Sağlık MYO için Fizyoloji,2016,Ed: Doç.Dr. Hatice Sütçü Çiçek, Doç.Dr.Ayla Yava 213-250s.
13 Sinir sistemi: Duyusal işlemleme, motor kontrol Hemşirelik ve Sağlık MYO için Fizyoloji,2016,Ed: Doç.Dr. Hatice Sütçü Çiçek, Doç.Dr.Ayla Yava 95-111 s
14 Sinir sistemi: Otonom sinir sistemi, limbik sistem/Özel duyular ve algı Hemşirelik ve Sağlık MYO için Fizyoloji,2016,Ed: Doç.Dr. Hatice Sütçü Çiçek, Doç.Dr.Ayla Yava 111-118s./Yüksekokullar için Fizyoloji,2014,Ed: Prof.Dr.Berrak Ç.Yeğen,95-116 s./ Hemşirelik ve Sağlık MYO için Fizyoloji,2016,Ed: Doç.Dr. Hatice Sütçü Çiçek, Doç.Dr.Ayla Yava,119-133
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 FİNAL

 

Ders Kitabı

- -Hemşirelik ve Sağlık MYO için Fizyoloji,Ed: Doç.Dr. Hatice Sütçü Çiçek, Doç.Dr.Ayla Yava, Nobel Akademik Yayıncılık, 2016

-Yüksekokullar için Fizyoloji. Ed.Prof.Dr. Berrak Ç.Yeğen. Yüce Yayım, 2014

Önerilen Okumalar/Materyaller

- İnsan Fizyolojisi, Çev.Ed: Serdar Demirgören. İzmir Güven Kitabevi, 2010

- Ganong’un Tıbbi Fizyolojisi, Çeviri Editörü: Hakkı Gökbel, 23.baskı. Nobel Tıp Kitabevleri, 2011

- Guyton A.C., Hall J.E. Tıbbi Fizyoloji, Çeviri Editörleri: Hayrünisa Çavuşoğlu, Berrak Ç.Yeğen. Nobel Tıp Kitabevleri, 11. Baskı, İstanbul, 2007.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
20
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
0
Ödev
1
5
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
6
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Final Sınavı
1
16
16
    Toplam
95

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır

13

Tıbbi görüntüleme teknikleri alanında gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.