Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe)

TGT 209 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri BT ve MR Teknikleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TGT 209
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin BT cihazı ile yapılabilecek ileri görüntüleme tekniklerini öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İleri BT tekniklerinin neler olduğunu ve nasıl yapıldıklarını tanımlayabilecektir
  • Anjio BT uygulamalarını anatomi bilgileri ile ilişkilendirerek açıklayabileceklerdir.
  • İskelet sisteminde multıplaner ve 3 D görüntüleme ile ortopedik özel ölçümleri yapabilecekler
  • Kardiak anjio BT tetkikinin nasıl yapıldığını tanımlayabileceklerdir.
  • İleri MR tekniklerinin neler olduğunu ve nasıl yapıldıklarını tanımlayabilecekler
Ders Tanımı Bu ders ileri BT ve MR tekniklerini kapsar

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş. Ileri BT teknikleri ile ilgili genel bilgiler BT çekim protokolleri s:9-13 Prof. Dr. Orhan Oyar
2 Multiplaner rekonstrüksiyon, 3D uygulamaları BT çekim protokolleri s:17-21 Prof. Dr. Orhan Oyar
3 Iskelet sisteminde ileri BT teknikleri BT çekim prokolleri s: 40-43 Prof.Dr. Orhan Oyar
4 Kranial anjio BT BT çekim protokolleri s: 25-27,73 Prof. Dr. Orhan Oyar
5 Boyun anjio BT BT çekim protokolleri s:35-39, 73 Prof. Dr. Orhan Oyar
6 Toraks anjio BT BT çekim prokolleri s: 44-49 Prof. Dr. Orhan Oyar
7 Ara sınav
8 Periferik anjio BT (üst ve alt ekstremite) BT çekim protokolleri s: 68 -70, 73 Prof. Dr. Orhan Oyar
9 Batın anjio BT BT çekim protokolleri s: 61-67 Prof. Dr. Orhan Oyar
10 BT ürografi BT çekimpProtokolleri s: 50-61 Prof. Dr. Orhan Oyar
11 Kardiak anjio BT Koroner Anjiografi Adnan Okur s;44-47
12 Ortopedik özel ölçümlerde BT kullanımı BT Çekim Protokolleri s.72 Prof Dr. Orhan Oyar
13 İleri MR teknikleri Öğretim elemanının ders notları ve örnek vakalar
14 İleri MR teknikleri Öğretim elemanının ders notları ve örnek vakalar
15 Dersin gözden geçirilmesi Öğretim elemanının getirdiği çekim örnekleri
16 Final sınav

 

Ders Kitabı Ders notları
Önerilen Okumalar/Materyaller 1-BT Çekim Protokolleri Prof. Dr. Orhan Oyar 2-Bilgisayarlı çekim teknikleri Halis Dan, Tolga Aksoz 3-Koroner Anjiografi MDBT Adnan Okur

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
15
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
10
Portfolyo
0
Ödev
2
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
14
14
Final Sınavı
1
14
14
    Toplam
80

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır

X
13

Tıbbi görüntüleme teknikleri alanında gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.