Ders İçerikleri - Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe)

TGT 208 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbi Görüntülemede Örnek Olgu Analizi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TGT 208
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste X ray cihazı, BT, MR, ultrasonografi, mamografi gibi cihazların yapısı, bakım, onarım ve kalibrasyonunun öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Radyolojik cihazların yapısı ve çalışma prensiplerini tanımlayabilir
  • Cihazlarda bakım, onarım ve kalibrasyonun önemini açıklayabilir
  • Radyolojik cihazlarda oluşabilecek sorunların temel nedenlerini listeleyebilir
  • Cihazlarda oluşan bazı sorunlarda tekniker düzeyinde çözüm önerileri getirebilecektir
  • Tıbbi Görüntülemede mesleki etik ve ahlak kavramlarını, hasta ve hasta yakınlarıyla iletişimin önemini tanımlayabilecektir
Ders Tanımı Cihaz parçaları, cihazların effektif kullanımı, cihazların bakım-onarım ve kalibrasyonu

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 OLGU 1 = Radyolojik cihaz yapıları ve çalışma prensipleri Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
2 OLGU 2 = Radyolojik cihazlarda bakım onarım ve kalibrasyonun tanımı ve önemi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
3 OLGU 3 = Radyolojik cihazlarda bakım prosedürü ve kalite kontrol testleri Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
4 OLGU 4 = Radyolojik cihaz arızaları ve teknisyen bazında çözüm önerileri Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
5 OLGU 5 = Radyolojide hasta ve hasta yakınları ile iletişimin önemi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
6 OLGU 6 = ETİK - Vaka tartışması Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
7 OLGU 7 = ETİK -Vaka tartışması Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
8 arasınav
9 OLGU 8 = Travma ve diğer acil vakalarda hastalara genel yaklaşım Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
10 OLGU 9 = Baş-boyun ve iskelet sistemine ait acil vaka örnekleri Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
11 OLGU 10 = Toraks- abdomende acil vaka örnekleri Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
12 OLGU 11 = Radyolojik cihazlarda kullanım hataları ve sonuçları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
13 OLGU 12 = Çalışma ortamında teknisyen bazında karşılaşılan problemler Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
14 OLGU 13 = İş başvuruları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
15 Genel tartışma Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı ders notları
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
5
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
5
5
Ödev
1
21
21
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
12
12
    Toplam
80

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır

X
13

Tıbbi görüntüleme teknikleri alanında gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.