TGT 207 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Radyoloji Tarihi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TGT 207
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste Tıbbi Görüntüleme Teknikleri tarihindeki teknolojik gelişmelerin kronolojik olarak öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tıbbi Görüntüleme cihazlarının gelişmesini kronolojik olarak tanımlayabilir.
  • Tıbbi Görüntüleme cihazlarının jenerasyonlarını tanımlayabilir.
  • Wilhelm Conrad Röntgen'in hayatı ve yaptığı çalışmaları tanımlayabilir.
  • X Işınlarının bulunmasından günümüze Tıbbi Görüntüleme alanındaki gelişmeleri tanımlayabilir.
  • Tıbbi Görüntüleme tarihindeki teknolojik gelişmeleri kronolojik olarak tanımlayabilir.
Ders Tanımı Wilhelm Conrad Röntgen hayatı ve çalışmaları, X ışınlarının bulunması, \nradyolojinin tarihçesi, X ışınlarının bulunmasından günümüze radyolojideki değişiklikler, Bilgisayarlı Tomografinin tarihçesi, Manyetik Rezonans Görüntülemenin tarihçesi, Floroskopinin tarihçesi, Ultrasonografinin tarihçesi, Mammografinin tarihçesi, Radyoterapinin tarihçesi, Nükleer Tıp tarihçesi.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Wilhelm Conrad Röntgen Hayatı ve Çalışmaları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
2 X Işının keşfi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
3 Radyolojinin Tarihçesi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
4 X Işınlarının Bulunmasından Günümüze Radyolojideki Değişiklikler Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
5 Bilgisayarlı Tomografinin Tarihçesi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
6 Manyetik Rezonans Görüntülemenin Tarihçesi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
7 Floroskopinin Tarihçesi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
8 Ara Sınav
9 Ultrasonografinin Tarihçesi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
10 Mammografinin Tarihçesi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
11 Radyoterapinin Tarihçesi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
12 Radyoterapinin Tarihçesi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
13 Nükleer Tıp Tarihçesi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
14 Nükleer Tıp Tarihçesi Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
15 Genel Tekrar Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı Ders notları
Önerilen Okumalar/Materyaller İnternet kaynakları: http://www.rtstudents.com/radiology/history-of-radiology.htm\\nİnternet resources

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
12
    Toplam
80

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır

13

Tıbbi görüntüleme teknikleri alanında gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest