Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe)

TGT 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Radyolojide Kalite
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TGT 206
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilere, tıbbi görüntülerin tanısal yeterliliğini değerlendirilebilme, oluşan görüntü artefaktlarını/hataları tanımlayabilme ve bunları düzeltme yollarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Radyolojide görüntü kalitesini ifade eden temel kavramları yorumlayabilecekler.
  • Tıbbi görüntülerde oluşan artefaktları ayırt edebilecek ve sebeplerini açıklayabilecekler.
  • Tıbbi görüntüleme cihazlarındaki hata kaynaklarını ve düzeltme yollarını açıklayabilecekler.
  • X-ışınlarının kullanıldığı görüntüleme cihazlarında, hastada minimm radyasyon dozu ve optimumum görüntü kalitesini sağlayabilmek için ışınlama parametrelerini etkin ve doğru bir şekilde kullanabilecekler.
Ders Tanımı Radyolojide radyasyon dozu ve görüntü kalitesinin optimizasyonu, tıbbi görüntülerde oluşan artefaktlar/hatalar, düzeltme yolları ve cihazların kalite kontrol testleri hakkında bilgi verilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tıbbi Görüntülemenin Tarihsel Gelişimi ve Amacı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
2 Radyolojide Görüntü Kalitesine İlişkin Temel Kavramlar Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
3 Tıbbi Görüntülemede Hata Kaynakları ve Düzeltme Yolları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
4 X-ışınları ile Görüntülemede Oluşan Görüntü Artefaktları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
5 Manyetik Rezonans Görüntülemede (MRG) Oluşan Görüntü Artefaktları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
6 Ara Sınav
7 Mamografi Sistemlerinde Doz ve Görüntü Kalitesi Optimizasyonu Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
8 Bilgisayarlı Radyografi (CR) ve Dijital Radyografi (DR) Sistemlerinde Doz ve Görüntü Kalitesi Optimizasyonu Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
9 Floroskopi Sistemlerinde Doz ve Görüntü Kalitesi Optimizasyonu Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
10 Bilgisayarlı Tomografi (BT) Sistemlerinde Doz ve Görüntü Kalitesi Optimizasyonu Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
11 Mamografi Sistemlerinde Kalite Kontrol Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
12 Bilgisayarlı Radyografi (CR) ve Dijital Radyografi (DR) Sistemlerinde Kalite Kontrol Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
13 Floroskopi Sistemlerinde Kalite Kontrol Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
14 Bilgisayarlı Tomografi (BT) Sistemlerinde Kalite Kontrol Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
15 Konu tekrarı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı Ders notları
Önerilen Okumalar/Materyaller Prof. Dr. İbrahim Tanzer SANCAK, Temel Radyoloji, Güneş Tıp Kitabevleri, 2015

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
6
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
16
16
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır

X
13

Tıbbi görüntüleme teknikleri alanında gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.