Ders İçerikleri - Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe)

TGT 204 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Radyoterapi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TGT 204
Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin basit radyoterapi fiziğini , güncel radyoterapi tekniklerini ve radyoterapinin uygulama prosedürlerini öğrenmesi amaçlanmaçtadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Radyoterapinin amacını tanımlayabilecektir
  • Radyoterapi uygulama prosedürlerini tanımlayabilecektir
  • Radyoterapide radyasyondan korunma prensiplerini açıklayabilecektir.
  • Radyoterapide immobilizasyonu tanımlayabilecektir
  • Yeni nesil radyoterapi cihazlarını açıklayabilecektir
Ders Tanımı Radyoterapi kliniğindeki uygulamalar, tedaviler ve cihazlarla ilgili temel bilgiler.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Radyoterapi temel ilkeleri Rıza Çetingöz, Temel ve Klinik Radyoterapi, Bölüm 1
2 Simulasyon nedir? simülator cihazı Rıza Çetingöz, Temel ve Klinik Radyoterapi, Bölüm 7, 15
3 Radyoterapide immobilizasyon Rıza Çetingöz, Temel ve Klinik Radyoterapi, Bölüm 2, 7, 9
4 Kobalt 60 teleterapi ünitesi Rıza Çetingöz, Temel ve Klinik Radyoterapi, Bölüm 7, 9
5 Lineer hızlandırıcı Rıza Çetingöz, Temel ve Klinik Radyoterapi, Bölüm 7, 9
6 Lineer hızlandırıcı Rıza Çetingöz, Temel ve Klinik Radyoterapi, Bölüm 7, 9
7 RT volüm tanımlamaları Rıza Çetingöz, Temel ve Klinik Radyoterapi, Bölüm 7, 10
8 Brakiterapi Rıza Çetingöz, Temel ve Klinik Radyoterapi, Bölüm 13
9 Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi, Stereotaktik Radyoterepi Rıza Çetingöz, Temel ve Klinik Radyoterapi, Bölüm 12
10 ARA SINAV
11 Radyasyon alanlarının sınıflandırılması Rıza Çetingöz, Temel ve Klinik Radyoterapi, Bölüm 14
12 Radyoterapide karşılaşılan radyasyon kazaları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
13 Radyoterapi uygulamaları ve radyasyondan korunma Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
14 Radyoterapi uygulamaları ve radyasyondan korunma Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
15 Konu tekrarı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı 1-Rıza Çetingöz, Temel ve Klinik Radyoterapi Kitabı, 2013 2-Ders notları
Önerilen Okumalar/Materyaller 1-Temel Radyasyon Onkolojisi, Ed. Murat Beyzadeoğlu, Cüneyt Ebruli, GATA basımevi, Ankara, 2008

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
-
-
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
15
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
2
6
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
10
10
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
11
11
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır

X
13

Tıbbi görüntüleme teknikleri alanında gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.