TGT 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbi Görüntüleme III
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TGT 201
Güz
3
8
7
9

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Bilgisayarlı Tomografi cihazları ve görüntülemeleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bu bilgi ve becerileri mesleki hayatta uygulama kabiliyeti kazandırmak amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazı ve fiziğini tanımlayıp, çekim protokollerini günlük pratikte uygulayabilecektir
  • Manyetik Rezonans (MR) Görüntülemenin temel fiziğini tanımlayabilecektir
  • Manyetik Rezonans (MR) Görüntülemede kullanılan sekansları tanımlayarak, MR çekim protokollerini günlük pratikte uygulayabilecektir
  • BT ve MR görüntüleme modalitelerinde çekim tekniğine bağlı oluşabilecek artefaktları engellemek açısından hastaya uygun pozisyon ve ortamı sağlayabilecektir
  • BT ve MR çekimleri sırasında iş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının gereklerini yerine getirebilecektir
Ders Tanımı Bu ders; Vücudun değişik anatomik bölgelerine yönelik manyetik rezonans görüntüleme ve bilgisayarlı tomografi ile inceleme yöntemleri. konularını içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, dersin tanıtılması Bilgisayarlı tomografi cihazı, giriş ve tarihçesi Tamer Kaya, Temel Radyoloji Tekniği, Nobel&Güneş Kitap Basım, 4.baskı, 2013, sy.315-320
2 Bilgisayarlı tomografi cihazı, görüntü oluşması ve çalışma prensipleri Tamer Kaya, Temel Radyoloji Tekniği, Nobel&Güneş Kitap Basım, 4.baskı, 2013, sy.320-332
3 Baş ve boyun BT görüntüleme Hakkı KOÇ, Dursun AKSU, Tomografi & PET-CT hasta hazırlık veçekim protokolleri Kongre kitapevi, 2015, sy 5-85
4 Toraks ve abdomen BT görüntüleme Hakkı KOÇ, Dursun AKSU, Tomografi & PET-CT hasta hazırlık veçekim protokolleri Kongre kitapevi, 2015, sy 104-147
5 Ekstremite BT görüntüleme, diğer özel BT görüntüleme Hakkı KOÇ, Dursun AKSU, Tomografi & PET-CT hasta hazırlık veçekim protokolleri Kongre kitapevi, 2015, sy149-249
6 Ara Sınav
7 Manyetik rezonans cihazı I, giriş ve tarihçe Muhammed Elmaoğlu, MR El Kitabı Temel MR Fiziği, Hasta Pozisyonları, Grafiksel Planmalar ve Protokoller, 2014, syf. 1-12.
8 MR fiziği Muhammed Elmaoğlu, MR El Kitabı Temel MR Fiziği, Hasta Pozisyonları, Grafiksel Planmalar ve Protokoller, 2014, syf: 13-67
9 Baş-boyun manyetik rezonans görüntüleme Muhammed Elmaoğlu, MR El Kitabı Temel MR Fiziği, Hasta Pozisyonları, Grafiksel Planmalar ve Protokoller, 2014, 69-98.
10 Toraks-abdomen manyetik rezonans görüntüleme Muhammed Elmaoğlu, MR El Kitabı Temel MR Fiziği, Hasta Pozisyonları, Grafiksel Planmalar ve Protokoller, 2014, syf: 183-205.
11 Vertebra manyetik rezonans görüntüleme Muhammed Elmaoğlu, MR El Kitabı Temel MR Fiziği, Hasta Pozisyonları, Grafiksel Planmalar ve Protokoller, 2014, syf: 101-140.
12 Ara sınav
13 Üst ve alt ekstremite manyetik rezonans görüntüleme Muhammed Elmaoğlu, MR El Kitabı Temel MR Fiziği, Hasta Pozisyonları, Grafiksel Planmalar ve Protokoller, 2014,syf: 143-178.
14 Genel tekrar (BT)
15 Genel Tekrar (MR) Muhammed Elmaoğlu, MR El Kitabı Temel MR Fiziği, Hasta Pozisyonları, Grafiksel Planmalar ve Protokoller, 2014,syf: 43-241.
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı 1- Orhan OYAR, BT çekim protokolleri, İstanbul Tıp Kitapevi, 2008, 2- Muhammed Elmaoğlu, MR El Kitabı Temel MR Fiziği, Hasta Pozisyonları, Grafiksel Planmalar ve Protokoller, 2014
Önerilen Okumalar/Materyaller 1-Hakkı KOÇ, Dursun AKSU, Tomografi&PET-CT hasta hazırlık ve çekim protokolleri, Kongre kitapevi, 2015, 2-Tamer Kaya, Temel Radyoloji Tekniği, Nobel & Güneş Kitap Basım, 1997. 3- Orhan Oyar, Radyolojik Görüntüleme Fiziği, Nobel Tıp Kitabevleri, 2003. 4-H. İbrahim Özdemir, Temel Tıbbi (Radyolojik) Görüntüleme Tekniği, Hiperlink Yayınları, 2015

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
25
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
10
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
8
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
6
Final Sınavı
1
9
    Toplam
212

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır

X
13

Tıbbi görüntüleme teknikleri alanında gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest