TGT 106 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Radyolojik Anatomi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TGT 106
Bahar
2
0
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste konvansiyonel, dijital, floroskopik ve kesitsel olarak elde edilmiş olan radyografik görüntülerde anatomik yapıların tanınması ve ayırt edilebilmesi becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Radyolojik anatomi terimlerini tanımlayabilecektir.
  • Konvansiyonel ve dijital radyografiler üzerinde anatomik yapıları ayırt edebilecektir.
  • Kesitsel görüntülerde anatomik yapıları tanımlayabilecektir.
  • Hareket sistemini oluşturan kemik, kas ve eklemlerin radyolojik anatomik yapılarını tanımlayabilecektir
  • Pediatrik grafilerde anatomik yapıları ayırt edebilecektir.
Ders Tanımı Derste genel insan anatomisinin radyolojik incelemelerdeki kullanımı ve karşılıkları anlatılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, dersin tanıtılması Radyolojik anatomiye girişi-Kesitsel görüntüleme teknikleri. Çağatay Barut,Netter`in Kısa Radyolojik Anatomisi, Palme Yayıncılık, 2012, S. 1-3
2 İskelet sistemi radyolojik anatomisi. Kranium-spine Çağatay Barut,Netter`in Kısa Radyolojik Anatomisi, Palme Yayıncılık, 2012, S. 2-13, 30-31, 46-47, 120-153, Torsten B. Moeller, Emil Reif, Çeiren: Evrim Özmen, Radyografik Anatomi Cep Atlası, Güneş Tıp Kitapevleri, 2013, S. 2-12, 44-59
3 İskelet sistemi radyolojik anatomisi. Üst ektremite Torsten B. Moeller, Emil Reif, Çeiren: Evrim Özmen, Radyografik Anatomi Cep Atlası, Güneş Tıp Kitapevleri, 2013, S. 82-143
4 İskelet sistemi radyolojik anatomisi. Alt ekstremite Torsten B. Moeller, Emil Reif, Çeiren: Evrim Özmen, Radyografik Anatomi Cep Atlası, Güneş Tıp Kitapevleri, 2013, S. 144-205
5 Santral ve periferik sinir sistemi radyolojik anatomisi Evren Üstüner, İnsan Anatomisi Görüntüleme Atlası, 3.baskı, Pelikan Yayıncılık, 2003, S. 34-44
6 Duyu organları ve Boyun radyolojik anatomisi Torsten B. Moeller, Emil Reif, Çeiren: Evrim Özmen, Radyografik Anatomi Cep Atlası, Güneş Tıp Kitapevleri, 2013, S. 12-17, 30-37, Evren Üstüner, İnsan Anatomisi Görüntüleme Atlası, 3.baskı, Pelikan Yayıncılık, 2003, S. 16-27
7 Ara sınav
8 Solunum sistemi -thoraks radyolojik anatomisi Torsten B. Moeller, Emil Reif, Çeiren: Evrim Özmen, Radyografik Anatomi Cep Atlası, Güneş Tıp Kitapevleri, 2013, S. 208-209, Evren Üstüner, İnsan Anatomisi Görüntüleme Atlası, 3.baskı, Pelikan Yayıncılık, 2003, S. 87-110
9 Gastrointestinal sistem radyolojik anatomisi Torsten B. Moeller, Emil Reif, Çeiren: Evrim Özmen, Radyografik Anatomi Cep Atlası, Güneş Tıp Kitapevleri, 2013, S. 240-267, Evren Üstüner, İnsan Anatomisi Görüntüleme Atlası, 3.baskı, Pelikan Yayıncılık, 2003, S. 119-140
10 Genitoüriner sistem radyolojik anatomisi Çağatay Barut,Netter`in Kısa Radyolojik Anatomisi, Palme Yayıncılık, 2012, S. 266-319, Evren Üstüner, İnsan Anatomisi Görüntüleme Atlası, 3.baskı, Pelikan Yayıncılık, 2003, S. 148-185
11 Dolaşım sistemi radyolojik anatomisi Torsten B. Moeller, Emil Reif, Çeiren: Evrim Özmen, Radyografik Anatomi Cep Atlası, Güneş Tıp Kitapevleri, 2013, S. 280-337
12 Ara sınav
13 Pediatrik radyolojik anatomi Evren Üstüner, İnsan Anatomisi Görüntüleme Atlası, 3.baskı, Pelikan Yayıncılık, 2003, S. 42-43, Torsten B. Moeller, Emil Reif, Çeiren: Evrim Özmen, Radyografik Anatomi Cep Atlası, Güneş Tıp Kitapevleri, 2013, S. 62-63, Lothar Wicke, Atlas of Radiologic Anatomy, Urban & Schwarzenberg, S. 94-95
14 Endokrin sistem radyolojik anatomisi, Normal varyasyonlar ve patolojik Radyografiler Evren Üstüner, İnsan Anatomisi Görüntüleme Atlası, 3.baskı, Pelikan Yayıncılık, 2003, S. 44-47, Torsten B. Moeller, Emil Reif, Çeiren: Evrim Özmen, Radyografik Anatomi Cep Atlası, Güneş Tıp Kitapevleri, 2013, S. 38-41, 224-227
15 Tekrar Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

1-Torsten B. Moeller, Emil Reif, Çeiren: Evrim Özmen, Radyografik Anatomi Cep Atlası, Güneş Tıp Kitapevleri, 2013,  ISBN: 978-975-277-493-3.   2-Evren Üstüner, İnsan Anatomisi Görüntüleme Atlası, 3.baskı, Pelikan Yayıncılık, 2003. ISBN: 07234 3294 5

Önerilen Okumalar/Materyaller

1-Çağatay Barut, Netter`in Kısa Radyolojik Anatomisi, Palme Yayıncılık, 2012, ISBN: 978-605-355-060-0

2-H. Hamdi çelik, Anatomi atlası, Doktorlar Kitabevi, 2013 3- Doğan Taner, Fonksiyonel Anatomi, Ekstremiteler Ve Sırt Bölgesi, Güneş Tıp Kitabevleri, 2013 4- Lothar Wicke, Atlas of Radiologic Anatomy, Urban & Schwarzenberg 5-Bedia Sancak, Messeret Cumhur, Fonksiyonel Anatomi: Baş-Boyun Ve İç Organlar, ODTÜ Yayınları, 2012

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
5
Final Sınavı
1
10
    Toplam
88

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır

X
13

Tıbbi görüntüleme teknikleri alanında gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest