TGT 105 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TGT 105
Güz
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin, tıp mesleğinde ve radyolojide kullanılan özgün mesleksel terimlerin yazılışını, okunuşunu ve anlamlarını öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tıbbi terminolojiye ait terimlerin anlamlarını tanımlayabilecektir.
  • Sistemlere ait tıbbi terimleri tanımlayabilecektir.
  • Radyolojide kullanılan terimleri açıklayabilecektir.
  • Çekim parametreleri terimlerinin anlamlarını açıklayabilecektir.
  • Tetkik istem formlarındaki terimleri tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders; Terminolojide genel bilgiler, genel anatomik terminoloji, vücut sistemlerinin terminolojileri, radyolojide kullanılan sistemlerin ve sistem parçalarının terminolojisi, çekim parametreleri terminolojisi, tetkik istem formlarının terminolojisi konularını içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, dersin tanıtılması Tıbbi terminoloji genel bilgiler. Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji Dr. H. İbrahim Özdemir, syf.13-14
2 Anatomik terminoloji. Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji Dr. H. İbrahim Özdemir, syf.15-18
3 Lokomotor sistem terminolojisi Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji Dr. H. İbrahim Özdemir, syf. 18-19
4 Santral sinir sistemi terminolojisi Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji Dr. H. İbrahim Özdemir, syf. 21-40
5 Göz Terminolojisi Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji Dr. H. İbrahim Özdemir, syf.35
6 KBB terminolojisi Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji Dr. H. İbrahim Özdemir, syf. 34
7 Kardiovasküler sistem terminolojisi Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji Dr. H. İbrahim Özdemir, syf.22-23
8 Ara sınav
9 Solunum sistemi terminolojisi Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji Dr. H. İbrahim Özdemir, syf. 26-27
10 Endokrin system terminolojisi Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji Dr. H. İbrahim Özdemir, syf.32
11 Sindirim sistemi terminolojisi Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji Dr. H. İbrahim Özdemir, syf.24-25
12 Genitoüriner system terminolojisi Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji Dr. H. İbrahim Özdemir, syf.28-31
13 Radyolojik terminoloji 1 Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji Dr. H. İbrahim Özdemir, syf.13-35
14 Radyolojik terminoloji 2 Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji Dr. H. İbrahim Özdemir, syf.13-35
15 Genel tartışma
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı Sebahat Ekinci, Gül Hatipoğlu, Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı, 2007.
Önerilen Okumalar/Materyaller 1-Dr. Mehmet Özden. Tıbbi Terminoloji. Ankara, 2002 2-Çeşitli tıp sözlükleri ve anatomi atlasları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
9
Final Sınavı
1
12
    Toplam
78

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır

13

Tıbbi görüntüleme teknikleri alanında gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest