Ders İçerikleri - Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe)

TGT 103 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbi Fizik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TGT 103
Güz
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste klasik, mekanik, elektromanyetizma ve radyasyon fiziği alanlarındaki temel bilgilerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Klasik mekanik ile ilgili temel fizik yasalarının anlamlarını tanımlayabilecektir.
  • Elektromagnetizma ile ilgili temel fizik yasalarının anlamlarını açıklayabilecektir.
  • Elektrik ve manyetik alan kavramlarını açıklayabilecektir.
  • Elektromanyetik radyasyonun madde ile etkileşimini açıklayabilecektir.
  • Parçacık radyasyonunun madde ile etkileşimini açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Ölçme, vektörler, bir ve, iki boyutta hareket, kuvvet ve hareket, iş, kinetik enerji ve enerjinin korunumu, elektrik ve manyetik alan,temel radyasyon fiziği

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tıbbi Fiziğe giriş / Ölçme, birimler ve vektörler Tıbbi Fizik, Pelikan Yayınevi, Prof.Dr. Ferit Pehlivan, 2016, syf. 1-15
2 Kuvvet, Kuvvetlerin bileşkesi, moment Tıbbi Fizik, Pelikan Yayınevi, Prof.Dr. Ferit Pehlivan, 2016, syf. 17-25
3 Basit makinalar Tıbbi Fizik, Pelikan Yayınevi, Prof.Dr. Ferit Pehlivan, 2016, syf. 26-32
4 Basit makinalar Tıbbi Fizik, Pelikan Yayınevi, Prof.Dr. Ferit Pehlivan, 2016, syf. 26-32
5 Hareket, hız ve ivme Tıbbi Fizik, Pelikan Yayınevi, Prof.Dr. Ferit Pehlivan, 2016, syf. 35-42
6 Ara sınav
7 İş, güç, enerji ve enerjinin korunumu Tıbbi Fizik, Pelikan Yayınevi, Prof.Dr. Ferit Pehlivan, 2016, syf. 43-48
8 Elektrik ve Kapasitörler Tıbbi Fizik, Pelikan Yayınevi, Prof.Dr. Ferit Pehlivan, 2016, syf. 71-77
9 Elektrik alan, manyetik alan Tıbbi Fizik, Pelikan Yayınevi, Prof.Dr. Ferit Pehlivan, 2016, syf. 79-95
10 Arasınav Tıbbi Fizik, Pelikan Yayınevi, Prof.Dr. Ferit Pehlivan, 2016, syf. 86-95
11 Elektromanyetik radyasyon, radyoaktivite Tıbbi Fizik, Pelikan Yayınevi, Prof.Dr. Ferit Pehlivan, 2016, syf. 153-171
12 Elektromanyetik radyasyon, Radyoaktivite Tıbbi Fizik, Pelikan Yayınevi, Prof.Dr. Ferit Pehlivan, 2016, syf. 153-171
13 Radyasyonun madde ile etkileşimi Tıbbi Fizik, Pelikan Yayınevi, Prof.Dr. Ferit Pehlivan, 2016, syf. 153-171
14 Tıbbi görüntüleme yöntemleri ve fiziksel prensipleri Tıbbi Fizik, Pelikan Yayınevi, Prof.Dr. Ferit Pehlivan, 2016, syf. 173-187
15 Genel tekrar
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı
  1. Tıbbi Fizik, Pelikan Yayınevi, Prof.Dr. Ferit Pehlivan, 2016

      2. Fizik (Teknolojinin Bilimsel İlkeleri), Seçkin Yayıncılık, Yazar: Kenan Büyüktaş, İsmail Sarı, 2013

Önerilen Okumalar/Materyaller

1-Fen ve Mühendislik için Fizik 1-2, Palme Yayıncılık, Yazar: Serway & Beichner . Çeviri: Prof. Dr. Kemal Çolakoğlu, 2012

2-Fiziğin Temelleri, Arkadaş Yayıncılık, Yazar: Halliday & Resnick , Çeviri: Erdoğan Apaydın

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
-
-
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
8
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
4
3
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
7
14
Final Sınavı
1
12
12
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır

X
13

Tıbbi görüntüleme teknikleri alanında gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.